سفر در زمان و افزایش طول عمر، از مهمترین علایق آمریكایی ها در كاربرد نوآوری

تهران - ایرنا - روش های تازه مسافرت، بهبود وضعیت سلامت و طول عمر و نیز توانایی سفر در زمان، در راس فهرست نوآوری هایی قرار دارد كه آمریكایی ها به آنها گرایش نشان می دهند.

به گزارش ایرنا، یافته های اصلی یك نظرسنجی تازه مركز پژوهشی «پیو» در آمریكا درخصوص نگرش شهروندان آمریكایی به آینده فناوری و دستاوردهای دانش بشری در 50 سال آینده نشان می دهد كه جامعه آمریكایی، نیم قرن آینده را دوران تغییرات عمیق علمی می داند.

پیش بینی جامعه آمریكا این است كه در 50 سال آینده، اختراعاتی كه زمانی تنها در حوزه داستان های تخیلی تعریف می شدند، كاربری عمومی پیدا خواهند كرد.

این یكی از یافته های اصلی یك نظرسنجی تازه مركز پژوهشی پیو در آمریكاست كه نظر شهروندان آمریكایی را درباره گستره بزرگی از تحولات احتمالی علمی جویا شده است.

این تحولات علمی شامل پیشرفت های آینده نزدیك همچون محصولات روباتیك و مهندسی بیولوژیك تا احتمالات دورتری همچون تبدیل ماده به انرژی و مستعمرات فضایی می شود.

در این تحقیق از شهروندان آمریكایی نه تنها درباره پیش بینی شان از آینده دورتر پیشرفت علمی پرسیده شد بلكه همچنین از آنها خواسته شد تا احساس و نگرش شان را درباره برخی تحولات علمی تازه كه ممكن است به ویژگی های رایج زندگی آمریكایی ها در آینده نسبتا نزدیك تبدیل شود، بیان كنند.

در مجموع، بیشتر آمریكایی ها پیش بینی می كنند كه تحولات فناوری در نیم قرن آینده، تاثیر مثبتی بر جامعه خواهد داشت.**حدود 60 درصد آمریكایی ها به تغییرات علمی و فناوری آینده خوش بین هستند

59 درصد شهروندان آمریكایی خوش بین هستند كه تغییرات علمی و فناوری آینده، زندگی را بهبود می بخشد و 30 درصد هم فكر می كنند كه این تغییرات به آینده ای منجر می شود كه در آن زندگی مردم از آنچه امروز هست، بدتر خواهد بود.

بسیاری از آمریكایی ها، خوش بینی درازمدت خود را با انتظارات بلندی كه از اختراعات نیم قرن آینده دارند در می آمیزند.

هشت نفر از هر 10 نفر یعنی 81 درصد مردم انتظار دارند كه در 50 سال آینده، برای كسانی كه بدنشان به اندام تازه ای نیاز دارد، این اندام در آزمایشگاه پرورش داده شود و نیمی از مردم (51 درصد) انتظار دارند كه رایانه ها قادر به تولیدات هنری خواهند بود كه با تولیدات دست بشر قابل تفكیك نباشد.

از سوی دیگر جامعه، محدودیت دستاوردهای علمی در نیم قرن آینده را هم می بیند.

39 درصد آمریكایی ها انتظار دارند كه دانشمندان به فناوری تبدیل ماده به انرژی دست یابند و 33 درصد هم انتظار دارند كه بشر بتواند دیگر سیاره ها را به مستعمره خود تبدیل كند.

برخی از چالش های زمینی هم فروكش خواهد كرد، چنانكه 19 درصد مردم آمریكا انتظار دارند كه بشر قادر به كنترل شرایط آب و هوا در آینده از طریق پیش بینی آنها خواهد بود.

اما در همان حال كه بسیاری از مردم انتظار دارند كه علم به پیشرفت های بزرگی در دهه های آینده دست یابد، نگرانی های گسترده ای هم درباره برخی تحولات جنجال برانگیز فناوری وجود دارد كه ممكن است در یك افق زمانی كوتاه تر رخ دهند:

66 درصد آمریكایی ها فكر می كنند این یك تحول بد خواهد بود اگر والدین آینده بتوانند دی.ان.ای (DNA ) كودكانشان را تغییر دهند تا از آنان نسلی باهوش تر، سالم تر یا ورزشی تر بار بیاید.

65 درصد فكر می كنند بد خواهد شد اگر روبات ها به مراقبان اصلی سالخوردگان و افرادی كه مشكل سلامتی دارند، تبدیل شوند.

63 درصد فكر می كنند بد خواهد بود اگر به پهپادهای شخصی و تجاری اجازه پرواز در بیشتر فضای آمریكا داده شود.

53 درصد آمریكایی ها فكر می كنند بد می شود اگر بیشتر مردم از دندان های كشت شده یا دیگر ابزارهای پوشیدنی استفاده كنند كه اطلاعات جهان اطرافشان را به آنها نشان می دهد.

خانم ها به ویژه نگران آینده ای هستند كه در آن این ابزارها استفاده گسترده ای پیدا می كنند. بسیاری از آمریكایی ها هم تمایل ندارند تا به دیگران این امكان داده شود كه پیشقدم بكارگیری برخی از فناوری های بالقوه ای باشند كه ممكن است به زودی ظهور كنند.

در زمینه تمایل به استفاده از خودروهای بدون راننده، 48 درصد نظر مثبت دارند اما 50 درصد هم با آن موافق نیستند.

با این حال، اكثریت قابل ملاحظه ای می گویند كه مایل به دریافت یك مغز كشت شده برای بهبود وضعیت حافظه یا ظرفیت ذهنی شان نیستند (72 درصد در مقابل 26 درصد).

همین وضعیت تقریبا درباره خوردن غذاهای رشدیافته در آزمایشگاه هم وجود دارد یعنی فقط 20 درصد مایل به استفاده از این غذاها هستند.

از مردم پرسیده شده كه از زبان خودشان اختراعات آینده را كه دوست دارند در اختیارشان باشد، توضیح دهند و عامه جامعه، سه مورد مشترك را پیشنهاد دادند.

اولین پیشنهاد مشترك، بهبود امكانات سفر مثل هواپیماها و دوچرخه های پروازكننده یا حتی سفینه های شخصی فضایی بود و سفر زمان، دومین پیشنهاد را شامل می شد و سومین پیشنهاد هم به بهبود شرایط سلامتی كه به طول عمر آدمی كمك كرده یا بیماری های مهم را درمان كند مربوط می شود.

درهمین حال، بسیاری از آمریكایی ها از نوآوری های فناورانه ای كه در اختیار آنهاست، خوشحال به نظر می رسند، 11 درصد به این سوال اینگونه پاسخ دادند كه هیچ نوآوری در آینده نیست كه آرزوی برخورداری از آن را داشته باشند یا گفته اند كه 'به نوآوری های آینده علاقمند نیستند' و 28 درصد هم اطمینان نداشته اند كه كدام نوآوری های آینده را دوست خواهند داشت.

یافته هایی كه به آنها اشاره شد، حاصل ارزیابی تازه ای است كه به وسیله مركز پژوهشی پیو با مشاركت مجله اسمیث سونیان SMITHSONIAN MAGAZINE درباره نگرش ها و انتظارات آمریكایی ها از آینده فناوری و پیشرفت علمی صورت گرفته است.

این ارزیابی كه در فاصله روزهای 13 تا 18 فوریه 2014 و با استفاده از تلفن های همراه و ثابت در تماس با 1001 فرد بالغ آمریكایی صورت گرفته، شماری از رخدادهای بالقوه آینده در حوزه علم و فناوری را مدنظر قرار داده است. برخی از این رخدادهای احتمالی، در افق علمی جهان حضور دارند و بقیه هم سرشتی گمانه ای دارند.

این ارزیابی به زبان های انگلیسی و اسپانیایی انجام گرفته و حاشیه خطای آن بعلاوه و منهای 3.6 درصد است.

در اینجا جزییات برخی از یافته های این ارزیابی ارائه می شود.** تغییرات فناوری و آینده :

اكثریت آمریكایی ها، آینده ای را می بینند كه با پیشرفت فناوری، شرایط بهتری خواهد داشت.

درصد كسانی كه احساس می كند تغییرات فناوری به آینده ای منجر می شود كه زندگی مردم بهتر یا بدتر می شود :

هنگامی كه از مردم آمریكا درباره نگرش شان نسبت به تاثیر درازمدت فناوری در آینده پرسیده شد، شمار كسانی كه به فناوری خوشبین هستند نسبت به افراد بدبین، 2 به 1 بود.

شش نفر از هر 10 آمریكایی (59 درصد) فكر می كند كه پیشرفت های فناوری به آینده ای منجر می شود كه در آن مردم خیلی بهتر زندگی خواهند كرد حال آنكه 30 درصد اعتقاد داشتند كه زندگی با این تغییرات، بدتر خواهد شد.** خوش بینی مردان نسبت به فناوری بیشتر از زنان استاز نگاه جمعیت شناسی، بیشتر مردان به فناوری خوش بین هستند و اینجا هم نسبت دانش آموختگان دانشگاهی به نسبت كسانی كه آموزش دانشگاهی را كامل نكرده اند، بیشتر است.

در واقع مردانی كه رتبه دانشگاهی دارند، دورنمایی آفتابی را می بینند به طوریكه 79 درصد از این گروه، انتظار دارند كه فناوری عمدتا تاثیر مثبتی بر زندگی در آینده خواهد داشت در حالیكه انتظار تنها 14 درصد آنها نسبت به این تاثیرات، منفی است.

نسل های جوان و سالخورده تر آمریكایی هر دو، علیرغم آنكه به نسبت های بسیار متفاوتی از فناوری استفاده كرده یا آن را در اختیار دارند، نسبت به تاثیر درازمدت پیشرفت فناوری بر زندگی آینده بشر، نگاه مثبتی دارند.

از هر 10 آمریكایی، هشت نفر (81 درصد) فكر می كنند كه كاشت و پیوند اعضا در 50 سال آینده یك واقعیت خواهد بود و كسانی كه به این اعضاء نیاز دارند می توانند آنها را از آزمایشگاه دریافت كنند اما تنها یك نفر از هر پنج نفر فكر می كند كه بشر بتواند آب و هوا را كنترل كند و شرایط جوی همچنان خارج از دسترس دانش بشری خواهد ماند.

نیمی از جامعه معتقدند كه رایانه ها به زودی در مواردی چون ساخت موسیقی، رمان، نقاشی یا دیگر كارهای مهم به پای افراد بشر خواهند رسید و 45 درصد هم فكر می كنند كه چنین چیزی رخ نخواهد داد.** پیش بینی 50 سال آینده :

درصد آمریكایی هایی كه فكر می كنند موارد زیر در نیم قرن آینده رخ خواهد داد یا محقق نخواهد شد :

اطمینان به دو زمینه علمی تخیلی یعنی تبدیل ماده به انرژی و مستعمره های فضایی در مقایسه با كشت اعضاء در آزمایشگاه و آفرینش های هنری رایانه ها، پایین تر است.

از هر پنج آمریكایی، دو نفر ( 39 درصد) فكر می كنند كه تبدیل ماده به انرژی طی 50 سال آینده، ممكن خواهد شد در حالیكه 33 درصد انتظار دارند زمانی را ببینند كه بشر مستعمره های درازمدتی در دیگر سیاره ها دارد.

از میان فهرستی از نوآوری های آینده كه شامل مستعمره های فضایی و تبدیل ماده به انرژی است، آمریكایی ها نسبت به كنترل بشر بر شرایط آب و هوا، اطمینان پایین تری دارند به طوریكه فقط 19 درصد فكر می كنند كه این امر اتفاق خواهد افتاد و سالخورده ترها نسبت به این مساله بدبین ترند.

برخلاف خوش بینی عمومی نسبت به اثرات درازمدت پیشرفت علمی، بسیاری از آمریكایی ها از برخی تغییرات جنجالی در افق نزدیكتر، نگران هستند.

پیشرفت هایی چون انتقال به دوردست های فضا از طریق تبدیل ماده به انرژی یا مستعمرات فضایی، احتمالا نیازمند جهش های بزرگ علمی و تلاش فراوان است اما برخی دیگر از تحولات علمی بسیار نزدیك تر به نظر می رسند.

برای مثال با عرضه عینك های گوگل و دیگر ابزارهای قابل پوشیدن رایانه ای، این احتمال به وجود آمده كه آدم ها در حالیكه سرگرم قدم زدن و راه رفتن هستند جریانی از اطلاعات دیجیتال درباره محیط اطرافشان را دریافت كنند.

استفاده گسترده از هواپیماهای بدون سرنشین شخصی و تجاری هم بیشتر به ایجاد مقررات و تنظیمات آن وابسته است تا پیشرفت های مهندسی.**بدبینی آمریكایی ها نسبت به روبات های پرستاركشورهایی همچون ژاپن از هم اكنون استفاده از روبات های پرستار را برای مراقبت از جمعیت فزاینده سالخوردگان آغاز كرده اند اما آمریكایی ها عموما از این مساله واهمه دارند.

نزدیك به 65 درصد فكر می كنند كه این تغییری در مسیر بدترشدن زندگی است اگر روبات ها به مراقبان اصلی سالخوردگان و افراد ناتوان تبدیل شوند، جالب اینكه در این زمینه، دیدگاه قشرهای مختلف سنی جامعه تقریبا یكسان است. همین نگرش منفی، نسبت به دستكاری در دی.ان.ای موالید هم وجود دارد به این ترتیب كه 66 درصد احساس می كنند این یك تحول بد خواهد بود اگر والدین آینده بتوانند دی.ان.ای كودكانشان را تغییر دهند تا آنها باهوش تر، سالم تر و ورزشكار تر بار بیایند در حالیكه 26 درصد اعتقاد دارند كه این می تواند اتفاق خوبی باشد.

آمریكایی ها از اینكه بخواهند شخصا، برخی نوآوری های محتمل را امتحان كنند واهمه دارند.

استفاده از خودروهای بدون راننده بیشتر مورد علاقه است به گونه ای كه 48 درصد مردم علاقمند به سوارشدن بر خودروهای بدون سرنشین هستند حال آنكه 50 درصد می گویند كه دوست ندارند این كار را تجربه كنند.

البته در حالیكه 59 درصد دانش آموختگان دانشگاه تمایل ویژه ای به این تجربه دارند 62 درصد كسانی كه تا سطح دبیرستان درس خوانده اند، مایل به چنین كاری نیستند.

اما دیگر نوآوری های محتمل، برای بخش بسیاری كوچك تری از جامعه جذابیت دارد. یك چهارم آمریكایی ها می گویند كه اگر امكانپذیر باشد، از كشت مغزی برای بهبود وضعیت حافظه یا توانایی ذهنی شان استقبال می كنند حالا آنكه 72 درصد می گویند كه چنین كاری را نخواهند كرد.

به همین ترتیب، تنها یك نفر از میان هر پنج نفر، مایل به خوردن گوشتی هست كه در آزمایشگاه رشد داده شده است و مردان تمایل بیشتری به این كار دارند تا زنان (27 درصد در مقابل 14 درصد).

روش های تازه مسافرت، بهبود وضعیت سلامت و طول عمر و نیز توانایی سفر در زمان، در راس فهرست نوآوری هایی قرار دارند كه آمریكایی ها به آنها گرایش نشان می دهند.

بسیاری از آمریكایی ها، به آینده ای می نگرند كه در آن رفتن از جایی به جای دیگر، ساده تر، راحت تر و جالب تر از امروز باشد.

19 درصد آمریكایی ها مایل به در اختیار داشتن نوعی اختراع مرتبط با مسافرت همچون یك خودروی پرنده یا دوچرخه پرنده، یك سفینه فضایی شخصی، یك خودروی خودران، یك ابزار انتقال به دوردست های فضا از طریق تبدیل ماده به انرژی و ابزارهایی از این قبیل هستند.

علمی (5)**1055**1599