مجمع كليساهاي اتريش از اتحاديه اروپا خواست حمايت از تروريست هاي سوري را پايان دهد

تهران – ايرنا – خبرگزاري رسمي سوريه (سانا) روز يكشنبه در گزارشي اعلام كرد: مجمع كليساهاي اتريش از دولت اين كشور و اتحاديه اروپا خواست به حمايت از تروريست هاي سوري پايان دهند.

مجمع كليساهاي اتريش متشكل از كاتوليك هاي اتريش ،كليساهاي غرب و شرق يونان، ارامنه، قبطي ها و ماروني ها از دولت اين كشور و اتحاديه اروپا خواستند تا با حمايت از اقليت هاي ديني سوريه ،از حمايت از تروريست ها در اين كشور و حتي خاورميانه دست برداشته و هسته هاي مخفي آنها در اروپا را تحت مراقبت داشته باشند.

اين گزارش حاكي است كه مجمع كليساهاي اتريش همچنين درباره خطر تروريسم براي جامعه اتريش و اروپا و در جهان هشدار داد.

مترجمام**1378**5981

سرخط اخبار جهان