تهيه‌كننده «سمت خدا»: براي نهي از منكر مديران صداوسيما بركنار شدم

بركناري تهيه‌كننده‌ برنامه‌ «سمت خدا» به عنوان پرمخاطب‌ترين برنامه‌ مذهبي تلويزيون، در حالي صورت پذيرفت كه تهيه كننده اين برنامه علت وقوع اين اتفاق و تغييرات بنياني كه در اين برنامه در حال وقوع است را امر به معروف و نهي از منكرِ مديران رسانه ملي عنوان كرد كه ضرغامي و دارابي برنتابيده‌اند و برخي مديران سازمان راساً پيگير تغيير اين برنامه بوده است.

به گزارش «تابناك»، اگر پيگير برنامه‌هاي شبكه سوم سيما شده باشيد، در چند سال اخير دست‌كم يك بار هنگام ظهر شاهد برنامه مذهبي متفاوتي بوده‌ايد؛ برنامه‌اي كه لحن نرمي در اين حوزه دارد و مخاطبانش نيز آهسته و پيوسته افزايش يافته‌اند، به گونه‌اي كه هم‌اكنون به عنوان پرمخاطب‌ترين برنامه مذهبي تلويزيون در چند سال اخير شناخته مي‌شود؛ اما نقدي كه از زبان يكي از كارشناسانِ روحاني اين برنامه مطرح شد، فضا را تغيير داد و منجر به بركناري تهيه‌كننده و كناره‌گيري مجري و كار‌شناسان سمت خدا شد، ولي اين اتفاق چگونه روي داده است؟

سيد عبدالمجيد ركني، تهيه كننده‌ برنامه در گفت‌وگو با «تابناك» با اشاره به جايگاه اين برنامه گفت: برنامه سمت خدا به عنوان پرمخاطب‌ترين برنامه مذهبي تلويزيون در جشنواره جام جم حضور داشت و بنا بر آمار ارائه شده در صداوسيما، يك‌ششم مخاطبان تلويزيون ‌اين برنامه را مي‌بينند. از آغاز اين برنامه تاكنون كه‌ حدود 1150 قسمت پخش شده نيز بنده به عنوان تهيه كننده حضور داشته‌ام و اين برنامه نيز عين همه برنامه‌هاي صداوسيما 90 قسمت، 90 قسمت به درخواست صداوسيما تمديد شده و رضايت بالايي نسبت به «سمت خدا» وجود داشته است.

وي در پاسخ به اينكه چرا با وجود اين رضايت بالا، شاهد تغيير تهيه‌كننده بوديم، تأ‌كيد نمود: بركناري بنده به واسطه نهي از منكر آقاي ماندگاري در چهاردهم اسفند بود كه اين تذكرات را در 27 فروردين ماه در قالب نامه‌اي كه ايشان در برنامه خواند، به آقاي ضرغامي در قالب امر به معروف و نهي از منكر بيان كرد؛ تذكرات نيز به دو موضوع معطوف بود.

ركني ادامه داد: تذكر نخست درباره پخش آگهي در برنامه كودك بود كه خلاف نص صريح آيين نامه 70-25 صداوسيماست كه تاكيد دارد هرگونه تبليغ در قبل، حين و بعد از برنامه كودك ممنوع است؛ اما متأسفانه در صداوسيما به بهانه كسري بودجه شاهد اين تبليغات هستيم كه كودكان را هدف گرفته است. تذكر دوم نيز درباره برگزاري مسابقات با جوايز غيرمتعارف است كه مقام معظم رهبري در يازده آذر 83 در ديدار با مسئولان صداوسيما صراحتاً فرمودند اين‌ها بي‌منطقي است و منطقي نيست بابت پاسخ به يك پرسش يك جايزه بزرگ بدهند. اين روحيه تلاش را مي‌كشد و متأسفانه صداوسيما خلاف نص صريح سخنان رهبري همچنان اين مورد خاص را انجام مي‌دهد.

تهيه كننده سمت خدا يادآور شد: اين تذكرات، بيان برخي ‌انتظارات حداقلي از مديران رسانه ملي بود. آقاي ضرغامي نيز دستور دادند كه تبليغات در برنامه كودك قطع شود اما رويه مسابقات مورد اشاره كه تبليغ برنج و نظاير اين‌ها هم است، ادامه دارد. در مقابل دستور داده شد كه تهيه كننده برنامه «سمت خدا» هم تغيير كند و اين كمترين تاوان نهي از منكر است.

كار‌شناسان برنامه و آقاي شريعتي مجري برنامه نيز تأكيد كردند ‌در صورت تغيير تهيه كننده ادامه نمي‌دهد. تهيه كنندگان همكار در شبكه سوم سيما نيز هر يك به يكي از دو دليل غيرحرفه‌اي بودن چنين عملي و هم عقيده بودن و عرق ديني حاضر به پذيرش تهيه كنندگي سمت خدا نشدند و از خارج از شبكه تهيه كننده آوردند!

وي درباره علت مطرح‌ براي بركناري‌اش گفت: گفته‌اند تمرد سازماني انجام شده و پيش از انتقاد از صداوسيما در برنامه، بايد با مديران مكاتبه مي‌كرديد. مگر تلويزيون پيش از آنكه از ديگر دستگاه‌ها انتقاد كند، با آن‌ها مكاتبه مي‌كند؟ نهي از منكر نبايد در كشور ما هزينه داشته باشد، مگر آنكه دروغ باشد كه در موارد فوق يكي مخالف نص صريح قانون ‌و ديگري نيز با نص صريح كلام رهبري در تضاد بوده و بنابراين كاملاً مشروع است. زماني در رسانه ملي با آمر به معروف و ناهي منكر كه انتقادي بسيار نرم را مطرح كرده، چنين برخوردي مي‌شود، در ديگر نهاد‌ها و سطح جامعه چه انتظاري مي‌توان داشت؟

ركني در پاسخ به اين پرسش «تابناك» كه آيا اين عمل خلاف قوانين صداوسيما بوده كه مستوجب چنين برخوردي بوده، تصريح نمود: تنها اعتراضي كه درباره غيرقانوني بودن شد، پيرامون پخش سخنان رهبري درباره مسابقات بود كه ‌به مجوز نياز داشت و اتفاقاً ما مجوز پخش اين سخنان را نيز داشتيم، ولي مديران دقيق‌ نمي‌دانستند اين سخنان قرار است در چه بستري پخش شود. شايد بتوانم بگويم كه برنامه «سمت خدا» قرباني تقابل رسانه براي سرگرميِ صرف و رسانه در خدمت ارزش‌ها شد كه ظاهراً نگاه اول د‌ر حال حاضر ارجحيت دارد.

وي درباره اينكه زمزمه شده كه استعفا‌ داده‌ايد، گفت: بله ممكن است بگويند استعفا‌ دادم. بنده چهاردهم اسفندماه كه دستور عزلم را دادند و پشيمان شدند و ديدم چه نقشه‌هايي مي‌كشند، استعفا‌ دادم و استعفايم را هم نه به مديران شبكه كه براي شخص آقاي ضرغامي نوشتم و دليلي هم ننوشتم. تصورم اين بود كه ايشان بنده را مي‌خواهد و علت را جويا مي‌شود؛ اما ايشان كوچك‌ترين واكنشي نداشتند. تصور كنيد مثلاً آقاي سيروس مقدم استعفا‌ دهد و بگويد پايتخت 4 را نمي‌سازم، آيا آقاي ضرغامي تماس نخواهند گرفت كه چه شده است؟ اين حداقل انتظار بود كه درباره پربيننده‌ترين برنامه مذهبي رسانه ملي برآورده نشد.

ركني درباره نقش معاونت سيما در وقوع اين تغييرات تصريح نمود: پررنگ‌ترين نقش را اين معاونت داشتند و بقيه پياده نظام هستند. آقاي دارابي روزي چند بار تماس مي‌گرفتند كه‌ «اين ركني را برداشتيد يا نه؟» ايشان با آزادگي مخالف هستند و هيچ برنامه‌اي نبايد حريت داشته باشد و لذا برنامه شهيدي فر به همين دليل قطع مي‌شود و اين روند خوبي نيست كه ايشان در رسانه ملي پي مي‌گيرد.

اول**1516