روسیه راه آهن رشت - آستارا را براساس توافق با تهران و باكو می سازد

تهران - ایرنا - محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در دیدار با روسای راه آهن های روسیه و جمهوری آذربایجان بر تكمیل راه آهن محور رشت - آستارا توسط روسیه تاكید كرد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، همزمان با برگزاری شصتمین اجلاس شورای حمل و نقل ریلی كشورهای مشترك المنافع در قزاقستان، مدیر عامل راه آهن با روسای راه آهن های روسیه و جمهوری آذربایجان، پیرامون همكاری های مشترك ریلی دیدار و گفت و گو كردند.

بر اساس این گزارش، در شصتمین اجلاس شورای حمل و نقل ریلی در كشور قزاقستان، محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن ایران با 'یاكونین' رئیس راه آهن روسیه در مورد اجرای شش پروژه ریلی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار مقرر شد، كار گروه مشتركی جهت نهایی كردن شرح خدمات و اخذ مجوزهای مورد نیاز برای عقد قراردادهای مربوطه بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه در زمینه حمل و نقل ریلی تشكیل شود.

همچنین در جلسه سه جانبه بین روسای راه آهن های ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان مذاكرات اجرایی كردن پروژه خط آهن رشت - آستارا مطرح و در نهایت روسای راه آهن سه كشور در مورد ساخت راه آهن مسیر رشت - آستارا به توافق رسیدند كه راه آهن روسیه نسبت به ساخت مسیر رشت - آستارا اقدام و راه آهن جمهوری آذربایجان ساخت ادامه خط از مرز ایران و جمهوری آذربایجان تا اولین ایستگاه در داخل این كشور را بر عهده بگیرد.

شصتمین اجلاس روسای راه آهن های كشورهای مشترك المنافع به منظور بررسی راهكارهای توسعه حمل ونقل ریلی در بین كشورهای عضو و منطقه روزهای 16 و 17 اردیبهشت 93 در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد.

اقتصام(1)1108**1594