غرفه انتشارات نصیرا در نمایشگاه كتاب تهران تعطیل شد

تهران- ایرنا- غرفه انتشارات نصیرا در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران با حكم هیات رسیدگی به تخلفات ناشران مسدود و تعطیل شد.

بگزارش خبرنگار حوزه كتاب و ادبیات ایرنا،احمد كمالی نژاد مدیر كمیته ناشران داخلی نمایشگاه بین المللی كتاب تهران در گفتگو با خبرنگاران همچنین افزود هیات رسیدگی به تخلفات ناشران در رای اعلامی خود علت تعطیلی غرفه این ناشر را عرضه كتب مغایر با ضوابط نشر و فروش هشت عنوان كتاب بدون برگه اعلام وصول عنوان كرده است.

وی گفت هیات رسیدگی به تخلفات ناشران تاكنون احكام 22 مورد از تخلفات رخ داده در این دوره از نمایشگاه كتاب را به متخلفان ابلاغ كرده است.

فرآهنگ(3)**2024**م.ب**1856