دولت فيليپين نسبت به بروز طوفان النينو در آينده در اين كشور هشدارداد

تهران - ايرنا -خبرگزاري شينهواي چين روز يكشنبه در گزارشي از مانيل از هشدار دولت فيليپين به نهادهاي دولتي و شهروندان اين كشور براي آمادگي مقابله با طوفان النينو در آينده نزديك خبر داد.

براساس اين گزارش، 'هرمينيو كولوما جر' رييس اداره ارتباطات رياست جمهوري اين كشور به نهادهاي دولتي و همه شهروندان اين كشور براي كسب آمادگي براي مقابله با طوفان النينو كه در آينده نزديك اين كشور را در مي نورد، هشدار داد.

وي دريك پيام راديويي گفت : اين پديده در كمتر از يك ماه آينده اين كشور را فرا مي گيرد و تا ربع اول سال آينده (ميلادي) ، (فروردين 1394) اثرات مخربي را بر اكوسيستم اين كشور باقي خواهد گذاشت.

كولوما جر از آحاد ملت كشورش خواست تا اقدامات لازم براي يافتن آمادگي قبلي براي مقابله با اين پديده را به عمل آورند ، تا هنگام بروز آن غافلگير نشوند.

وي همچنين با درخواست اكيد از شهروندان كشورش براي ذخيره سازي آب آشاميدني و مصرفي لازم براي مدتي كه النينو اين كشور را فرا مي گيرد، افزود: دولت نيز تلاش خواهد كرد در نواحي مختلف كشور ذخيره سازي آب از طريق باران را آغاز كند و در عين حال براي تامين آذوقه براي اين مدت نيز اقدام خواهد كرد.

مترجمام**1378** 1447*1547