٤ میلیارد دلار منابع اعتباری جدید در اختیار شركت ملی نفت قرار می گیرد

تهران - ایرنا - طبق اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، حدود چهار میلیارد دلار (معادل یكصد هزار میلیارد ریال) منابع جدید به حجم سرمایه گذاری ها و منابع سرمایه ای ناشی از ذخایر و اندوخته های شركت ملی نفت ایران افزوده می‌شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)، در این زمینه، معاونت بررسی، امكان سنجی اقتصادی و مالی طرحهای برنامه ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران، این اقدام را مطابق با نص صریح قانون بودجه و در راستای تحقق مفاد ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام كرده است.

براساس اعلام معاونت برنامه ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران، طبق این ماده قانونی، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی، پس از كسرِ سهم صندوق توسعه ملی با هدف سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترك در اختیار شركت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد تا برای تجهیز منابع سرمایه ای هزینه شود.

عملكرد این بند قانونی در سال 1392 معادل تقریبی 5,5 میلیارد دلار بوده كه پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی و عیدانه، رقمی حدود چهار میلیارد دلار درقالب جدول منابع و مصارف، بابت هزینه‌های سرمایه گذاری و توسعه، تأمین و تخصیص می شود.

هماهنگی های لازم برای اختصاص مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی، با هدف سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز میان وزارت نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در جریان است و مدیریت امور مالی و برنامه ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران روند كار را پیگیری می كند.

اقتصام(1)9186**1558

سرخط اخبار اقتصاد