الزامات جديد شاپرك در شركت هاي پرداخت الكترونيك اجرايي شد

تهران - ايرنا - الزامات جديد شاپرك براي افزايش سرمايه شركت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت الكترونيك به 50 ميليارد تومان در سال جاري اجرايي شد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، در پي اعلام غيررسمي شاپرك مبني بر قوانين جديد پيش روي شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيكي، اين شركت ها بايد داراي حداقل سرمايه 500 ميليارد ريالي باشند تا حائز شرايط دريافت مجوز دائم شوند.

حامد منصوري مديرعامل شركت آسان پرداخت پرشين گفت: پس از اعلام ضرورت افزايش سرمايه شركت هاي پي.اس.پي در جلسه مديران PSP ها، از آنجا كه اين اقدام و اقدامات مشابهي را كه به تقويت بنيان شركت هاي فعال در حوزه پرداخت هاي الكترونيكي در دستور قرار دارد، ضروري و مفيد مي دانيم، سرمايه اوليه شركت را از 185 ميليارد ريال به بالغ بر 754 ميليارد ريال افزايش داديم.

به گفته وي اين افزايش سرمايه در راستاي اجراي الزامات شاپرك و بالا بردن اعتماد و اطمينان عمومي به شركتهاي ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيكي صورت گرفت.

منصوري افزود: همانگونه كه بانك ها به تبعيت از قوانين بانك مركزي جهت ارتباط با سرمايه هاي مردم بايد زيرساخت مالي محكمي داشته باشند، شركتهاي PSP نيز بايد با پشتوانه قوي مالي در اين بازار حضور داشته باشند كه احساس اعتماد عمومي مردم به اين شركتها بيشتر شود.

وي با اشاره به اينكه اين شركت براساس اساسنامه به طور تخصصي تنها در زمينه پرداخت الكترونيك فعاليت مي كند، افزود: ما هيچ فعاليتي به جز ارائه خدمات پرداخت الكترونيك بر درگاههاي POS، پرداخت اينترنت و موبايل نداريم.

به گفته مديرعامل آسان پرداخت افزايش سرمايه اين شركت در جهت توسعه زيرساختها و تهيه به روزترين تجهيزات امنيتي و سخت افزارهاي مورد نياز جهت ارائه خدمات بهتر به مردم صورت گرفته كه بتوانيم در مباحث سرعت، امنيت و كارآمدي بهترين شرايط را ايجاد كنيم.

به گزارش روابط عمومي شركت آسان پرداخت پرشين، مديرعامل آسان پرداخت تصريح كرد: برنامه آتي اين موسسه افزايش مجدد سرمايه تا پايان سال به بيش از 1250 ميليارد ريال خواهد بود.

اقتصام(1)9141**1558