احتمال وقوع پدیده ال نینو به بیش از 70 درصد رسید

تهران - ایرنا - سازمان هواشناسی استرالیا اعلام كرد: پدیده آب و هوایی ال نینو كه می تواند بخش هایی از استرالیا و آسیا را با خشكسالی مواجه كند و برای آمریكای جنوبی باران به همراه آورد، احتمال وقوع آن در ماه های آینده و با گرم شدن اقیانوس آرام بیشتر خواهد شد.

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان هواشناسی استرالیا، احتمال وقوع پدیده ال نینو كه در طول فصل زمستان در نیم كره جنوبی شكل می گیرد، به بیش از 70 درصد رسید.

این سازمان افزود: هنوز خیلی زود است، قدرت احتمالی این پدیده آب و هوایی را مشخص كنیم.

فصل زمستان در استرالیا از ماه ژوئن (خرداد) تا اواخر اوت (مرداد) است.

پدیده ال نینو بر آب وهوای سراسر جهان اثر می گذارد و می تواند بازار محصولات غذایی را با خشكسالی یا باران زیاد دچار آشفتگی كند.

رویداد ال نینو یا نوسان جنوبی یكی از مهمترین و شاخص ترین رویدادهایی است كه منجر به ظهور نابهنجاری های بزرگ آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود.

در طول پدیده ال نینو بادها در استوا بر روی اقیانوس از غرب به شرق می وزند. این بادها در سطح آب اقیانوس جابجا شده و آبهای گرم سطح اقیانوس را كه بوسیله خورشید در مناطق گرمسیری حرارت دیده اند، به سواحل غربی شمال و جنوب قاره آمریكا می آورد. به دنبال آبهای گرم، بارندگی نیز به سمت مشرق متمایل می شود.

ال نینو اصولاً تغییراتی در موقعیت تندبادها بوجود آورده و موجب پدید آمدن رفتارهای آب و هوایی غیرمعمول در كره زمین می شود. تغییرات در تندبادها بر آب و هوا، نه تنها در شمال و جنوب قاره آمریكا بلكه در نقاط دوردستی همچون آفریقا و نواحی جنوبگان تاثیر می گذارد.

اقتصام(6)1063**1558