واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین برای توقف تولید بنزین پتروشیمی ها

تهران - ایرنا - مدیر عامل شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از افزایش واردات بنزین به روزانه ١٠ میلیون لیتر با موافقت قطعی دولت خبر داد و گفت: بنزین وارداتی جایگزین بنزین تولیدی پتروشیمی ها در سال جدید خواهد شد.

به گزارش ایرنا، عباس كاظمی اظهار داشت: واردات بنزین در سال گذشته روزانه ٣,٥ میلیون لیتر بود كه در صورت تصویب نهایی، این میزان به ١٠ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

وی با بیان اینكه در سال ٩٢ روزانه ٦,٢ میلیون لیتر بنزین به عنوان اكتان افزا از پتروشیمی ها دریافت و با بنزین تولیدی پالایشگاه ها مخلوط می شد، افزود: قرار است در سال جدید این میزان بنزین از خارج كشور وارد شود.

مدیر عامل شركت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به افزایش بنزین تولیدی پالایشگاه های داخل كشور در اواخر سال گذشته اشاره كرد و گفت: در اواخر سال گذشته بنزین تولیدی كشور به ٦٠ میلیون لیتر در روز رسید و سعی ما بر این است كه این میزان تولید در سال جدید نیز حفظ شود.

مدیر عامل شركت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با اعلام این كه سال ٩١ میزان بنزین تولیدی كشور از پالایشگاه ها ٤٨ میلیون لیتر بود، افزود: در یك سال گذشته بنزین تولید داخل با ١٢ میلیون لیتر افزایش، به ٦٠ میلیون لیتر در روز رسید.

به گزارش شبكه اطلاع رسانی نفت و انرژی، كاظمی به طرح های افزایش ظرفیت در برخی از پالایشگاه های كشور اشاره كرد و گفت: سعی داریم تا جایی كه ممكن است ظرفیت تولید بنزین داخلی را افزایش دهیم، اما با تعمیرات اساسی برخی واحدها و تمركز بر افزایش كیفیت بنزین تولیدی، نگه داشتن سقف تولید ٦٠ میلیون لیتر بنزین در روز نیز امری مطلوب محسوب می شود.

اقتصام(1)**2022**1594

سرخط اخبار اقتصاد