مشاور ارشد رييس جمهوري از صنايع و تاسيسات دريايي منطقه آزاد اروند بازديد كرد

آبادان - ايرنا - مشاور ارشد رييس جمهوري و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور و هيات همراه از صنايع و تاسيسات دريايي مستقر در منطقه آزاد اروند بازديد كردند.

اكبرتركان در ادامه سفر خود به منطقه آزاد اروند روز پنجشنبه از ظرفيت هاي اين منطقه در حوزه صنايع و تاسيسات دريايي بازديد بعمل آورد.

چندين شركت كشتي سازي، مهندسي و ساخت تاسيسات در حوزه صنايع دريايي با سرمايه بخش خصوصي در منطقه آزاد اروند فعال هستند تا عمليات ساخت و نصب تاسيسات مورد نياز براي صنعت نفت و گاز را انجام دهند.

7102/7279/587

سرخط اخبار اقتصاد