میانگین کاهش قیمت هر خانه در انگلیس بالغ بر 30هزار پوند است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/08/12 اقتصاد.انگلیس .بحران مالی .قیمت مسکن تهران- بر اساس آمار بانک مسکن انگیس موسوم به نیشن واید، هر باب خانه از زمان آغاز بحران اقتصادی ومالی در این کشور به طور میانگین 30هزار پوند از قیمت خود را از دست داده است.
روزنامه فرا منطقه ای الشرق الاوسط ، چاپ لندن در شماره ی امروز یکشنبه خود نوشت ، بهای خانه در انگلیس تا پایان اکتبر 2007به بالاترین حد خود رسید و از آن پس و با شروع بحران اقتصادی به طور میانگین هر باب خانه تا بیش از هر 30هزار پوند از قیمت خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، هرخانه از آغاز بحران در سپتامبر گذشته (شهریور) تا کنون به طور متوسط 6/14 درصد کاهش قیمت داشته است.
این گزارش می افزاید ، وام های مسکن نیز در سال جاری به خاطر کمبود نقدینگی بانک ها از یک سو و بیم وهراس از رکود اقتصادی از دیگر سو ، درقیاس با سال گذشته حدود 70درصد کاهش یافته است.
بانک ها در گذشته وام های قابل توجهی به مشتریان خانه پرداخت می کردند که به شش برابر درآمد سالانه ی فرد می رسید، هرچند گفته می شود کاهش میزان وام مسکن نه فقط به خاطر بیم بانک ها که به خاطر کاهش تقاضا نیز بوده است.
پیش بینی می شود، بانک مرکزی انگلیس پنجشنبه آینده تصمیم خود را درارتباط با کاهش میزان نرخ سود، اعلام کند.
مترجمام 1442**1369** شماره 041 ساعت 11:17 تمام