۹ فروردین ۱۳۹۳،‏ ۱۳:۰۰
کد خبر: 81102200
۰ نفر
بررسي آثار نفوذ فرهنگ ايراني درهند

دهلي نو - ايرنا - سمينار بين المللي دوره تاريخي ساساني تا سلجوقي و تاثير متقابل آن بر تمدن شبه قاره هند با حضور ايران درمركز ملي ايندرا گاندي هند برگزار شد .

به گزارش ايرنا، دراين سمينار سه روزه كه روز شنبه خاتمه يافت استادان، پژوهشگران و متخصصان از كشورهاي ايران، تاجيكستان، قزاقستان، تركيه، مجارستان، فرانسه، هند و روسيه مطالب و يافته هاي خود را ارايه كردند.

دراين سمينار همچنين موضوعات مختلف اين دوره تاريخي ازجمله تاثيرمعماري ساسانيان درمعماري اسلامي،برتري ها و ابتكارهاي فنآوري در ساخت قنات، تونل هاي زيرزميني و مديريت آب، سيستم هاي خنك كننده و گرم كننده و تاثيرمعماري سلجوقي درمعماري هند مورد بررسي قرار گرفت.

همچنين درحوزه هاي مختلف دانش بين هند و اورآسيا موضوعاتي مانند نقاشي هاي ديواري، نقاشي بناهاي فاخر ،نقاشي هاي خطي، پزشكي و طب قديم مطرح و در مورد آن بحث شد.

'گولام يوسيدن خواجه' رييس اداره بررسي هاي باستان شناسي هند طي سخناني در جلسه افتتاحيه گفت: در همه جاي هند آثار نفوذ فرهنگ ايراني از دوره ساساني تا دوره اسلامي مشاهده مي شود.

وي افزود:بيش از 15هزار سنگ نوشته پارسي و قرآني در هند وجود دارند كه بسياري از آنها ثبت ميراث فرهنگي و برخي ثبت ميراث جهاني در يونسكو شده اند.

وي تاكيد كرد: بسياري از بناهاي فاخر قرون ميانه در هند تحت تاثير فرهنگ ايراني - اسلامي بوده است.

دكتر 'محمد عجم ' سخنران ايراني اين سمينار به بررسي تاثير معماري ساساني بر معماري سلجوقي و معماري گوركاني هند پرداخت و با ارايه بيش از 50 تصوير تشابه بناهاي اين دوران را مورد مقايسه قرار داد.

اين پژوهشگر ايراني فن آبياري و قنات و همچنين كاربرد ساعت آبي را در تقسيم دقيق زمان ازجمله سهم آب و تعيين دقيق روزهاي مهم سال ايراني مانند نوروز و طولاني ترين روز و شب مورد اشاره قرار داد و آن را از ابداعات دوره هخامنشي و ساساني دانست كه به ساير مناطق راه يافته است.

وي شماري از ويژگي هاي معماري دوره ساساني از جمله چهار طاقي ها، ايوان ها، گنبدها و گچ بري همراه با استفاده از مصالح سنگ و آجر و گچ را برشمرد و شيوه تكامل اين معماري را از كاخ اردشير ساساني تا گنبد سلطانيه و تا تاج محل توضيح داد.

دكتر عجم گفت از بيشتر بناهاي دوره سلجوقي و گورگاني هند بازديد نموده و بخصوص سنگ نوشته هاي پارسي آنها را مورد بررسي قرار داده است .

وي همچنين تصاويري از خط نوشته هاي پهلوي ساساني و نوشته هاي غارهاي آجنتا و كنهري در هند ارايه نمود.

اين كارشناس فرهنگي كشورمان گفت بعضي سنگ نوشته هاي پارسي هند ازبعد هنري و خوشنويسي بي نظير هستند و درخود ايران نيز چنين سنگ نوشته هاي فاخري درآن دوره تاريخي وجود ندارد. از جمله اين سنگ نوشته ها مي توان به خطوط برجسته اشعار پارسي در ديوارها و ستون ها و ايوان هاي مرمري مجموعه بناهاي آرامگاه اكبر شاه اشاره نمود.

دكتر عجم در پايان تاكيد كرد: فرهنگ ، تاريخ و ادبيات كشورهاي منطقه به هم پيوند خورده و كشورهاي حوزه نوروز مي توانند دوباره يك عصر طلايي هنري و ادبي و علمي را ايجاد كنند .

در ادامه اين سمينار پرفسور 'عسكر علي رجب اوف ' از تاجيكستان به بررسي موسيقي دوره ساساني پرداخت و گفت: هنوز سبك و مقام موسيقي اين دوران رايج است.

دكتر 'يوسف نور علي اف' استاد ديگر تاجيك از دانشگاه دوشنبه به تاثير طب دوره ساساني و ساماني بخصوص ابوعلي سينا و رازي بر جغرافياي پزشكي حوزه تمدني ايران اشاره كرد و اظهارداشت: ما از هند سپاسگزاريم كه در جهت طب ابوعلي سينا يا طب سنتي تجربيات آن دوره را حفظ كرده است .

وي پيشنهاد داد كه نام اين طب را از طب يوناني به طب ايراني و يا طب اوسينايي تبديل كنند.

اين استاد تاجيك گفت، ابوعلي سينا و رازي بيشتر از دو هزار گياه دارويي را معرفي كرده اند و خواص آنها را مي دانسته اند در حالي كه طب تجربي و گياهي يوناني هرگز چنين درجه اي از پيشرفت نداشته است.

دكتر 'اسلام جمني' ديگر سخنران اين سمينار از دانشگاه آلماتي به بررسي هاي ادبيات و فرهنگ خان نشيني قزاقستان پرداخت و گفت: در ادبيات 500 ساله قزاق ها هيچگونه تعريف و تمجيدي در مورد شاهان و فرمانروايان وجود ندارد. آنان در ادبيات و اشعار و موسيقي بسياز زيباي خود فقط خداوند ، رسول و اوليا را ستايش مي كرده اند.

وي تصريح كرد: فرهنگ قزاقي فرهنگ چادر نشيني بوده و علاقه عجيب آنها به موسيقي موجب شگفتي روس ها و ساير مللي شده كه در مورد فلكلور قزاقي مطالعه كرده اند.

وي در ادامه افزود: قزاقستان نهمين كشور پهناور دنيا است اما درتمام اين كشور زبان قزاقي با يك لهجه سخن گفته مي شود كه در دنيا چنين تك زباني وجود ندارد.

نكته جالب اين سمينار اين بود كه اين سه ايران شناس به زبان فارسي سخن گفتند و اكثر استادان حاضر و ايران شناسان نيز فارسي بلد بودند.

'نسيم احمدشاه ' از دانشگاه كشمير ابعاد مختلف حضور ايرانيان در كشمير را بررسي كرد و گفت: گزافه نيست وقتي گفته مي شود كشمير ايران صغير است زيرا نفوذ زبان و ادبيات و فرهنگ اسلامي و صوفي در كشمير بسيار گسترده است.

آساق ** 275 **