105 هزار میلیارد ریال سهم دولتی در بورس فروخته شد

تهران - ایرنا - سازمان خصوصی سازی اعلام كرد از ابتدا تا پایان نیمه نخست اسفند 92 بالغ بر 160 هزار و 902 میلیارد ریال سهم دولتی را به فروش رسانده كه از این میزان 105هزار و630 میلیارد ریال سهم دولتی در بورس خصوصی شده است.

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)؛ همچنین در این مدت 36 هزار و 832 میلیارد ریال در فرابورس و 18 هزار و 440 میلیارد ریال سهم از طریق مزایده واگذار شده است.

براساس این گزارش؛ از این میزان سهام واگذار شده از ابتدا تا نیمه نخست اسنفد سال گذشته 131 هزار و 766 میلیارد ریال به صورت بلوكی، 28 هزار و 342 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 793 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

اقتصام(1)9141**1558