آخرين نظر سنجي در تركيه - حزب حاكم پيروز است

آنكارا- ايرنا- نتايج آخرين نظر سنجي در تركيه حاكي از پيروزي حزب حاكم 'عدالت و توسعه ' در انتخابات شهرداري ها در اين كشور است.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا ، نتايج اين نظر سنجي كه توسط موسسه تحقيقات و نظرسنجي 'كنسنسوس ' تركيه و در گفت وگو با دو هزار و چهار نفر در استان هاي مختلف منتشر شد حاكي از پيروزي حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداري ها كه دهم فروردين ماه برگزار مي شود ، است.

طبق نتايج اين نظرسنجي حزب حاكم 'عدالت و توسعه' در اين انتخابات 43 درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد و سه حزب ديگر مجلس ملي تركيه به نام هاي جمهوريخواه خلق با 29 درصد ، حركت ملي با 6/16درصد و صلح و دمكراسي با 5/6 و ديگر احزاب سياسي با 9/4 درصد در رده هاي بعدي قرار خواهند گرفت.

براساس اين گزارش ، نتايح اين نظر سنجي در شهر استانبول بزرگترين شهر تركيه نشان مي دهد كه درصد آراي حزب 'جمهوريخواه خلق' 8/40 در صد و حزب 'عدالت و توسعه' 4/44 درصد خواهد بود.

حزب 'جمهوريخواه خلق' در آنكارا پايتخت تركيه 4/44 درصد و حزب عدالت و توسعه 6/42 درصد را به دست خواهد آورد.

براساس اين گزارش ، درصد آراي حزب ' جمهوريخواه خلق' در ازمير كه از آن به عنوان قلعه لائيكها نام برده مي شود 5/50 درصد و حزب 'عدالت و توسعه' 9/43 درصد خواهد بود.

خاورم ** 230**1856

سرخط اخبار جهان