رفراندوم كريمه 'غير قانوني، فاقد درجه اعتبار و بدون اثر قانوني' است

مادريد- ايرنا- 'خوسه مانوئل گارسيا مارگالو' وزير خارجه اسپانيا در مورد رفراندوم برگزار شده در كريمه، تأكيد كرد كه اين رفراندوم 'غير قانوني، فاقد درجه اعتبار و بدون اثر قانوني' است.

به گزارش ايرنا به نقل از شبكه تلويزيون ملي‌ اسپانيا، وزير خارجه روز دوشنبه در اين راستا ادامه داد: رفراندوم كريمه، يك رفراندومي است كه قانون اساسي‌ داخلي‌ و قوانين بين المللي را نقض مي‌ كند و در نتيجه اثر قانوني ندارد.

وي ادامه داد: هيچكس نمي‌ تواند در چارچوب قوانين بين المللي، رفراندوم روز يكشنبه را به رسميت بشناسد زيرا حقوق بين الملل را نقض مي‌ كند.

به گفته مارگالو، وزراي اتحاديه اروپا همچنين موافقند كه امضاي جنبه هاي سياسي توافق اتحاد با اوكراين به جلو انداخته شود تا كه از يك سو همدردي و همبستگي‌ اتحاديه اروپا با اوكراين نشان داده شود و از سوي ديگر برنامه اصلاحات كامل و فراگير راه اندازي شود.

مارگالو با اشاره به استدلال 'ولاديمير پوتين' رييس جمهوري روسيه كه استقلال كوزوو، استان سابق صربستان را مثال قرار داده بود، اشاره كرد كه آشكار است كه بين كوزوو و كريمه، مقايسه اي وجود ندارد زيرا در كوزوو، عمليات پاكسازي قومي رخ داد.

وي افزود: اسپانيا هيچگاه كوزوو را به رسميت نشناخت؛ در آنجا شرايط استثنايي‌ وجود داشت. اسپانيا هميشه درك كرد كه تا وقتي‌ صربستان، جدايي كوزوو كه مخالف با قانون اساسي اين كشور بود را به رسميت نشناسد، كشور ما نيز آن را به رسميت نمي‌ شناسد.

اروپام**1234**1504

سرخط اخبار جهان