سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر امنيت غذايي تاكيد دارد

كرمان - ايرنا - رييس سازمان دامپزشكي كشور، گفت: يكي از موارد مورد تاكيد در ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب، موضوع امنيت غذايي است.

به گزارش ايرنا، 'مهدي خلج' عصر دوشنبه در آيين توديع و معارفه مديران كل قديم و جديد دامپزشكي استان كرمان در سالن شهيد مرتضوي استانداري افزود: امنيت غذايي به مفهوم صرف كميت نيست بلكه كميت كيفيت بستر است.

وي تصريح كرد: اگر بستر توليد، بهداشت محور و سلامت گرا باشد در عرف بين المللي مي گويند محصول تويد مي شود و امنيت غذايي فراواني غذا، در دسترس همه قرار گرفتن و قدرت خريد همگان براي مصرف آن تعريف شده است.

وي افزود: اولين دريافتي كه از فعاليت هاي سازمان دامپزشكي داريم اين است كه مي تواند و مكلف قانوني است كه سرمايه عظيم دامي كشور را حفظ كند.

خلج گفت: سازمان دامپزشكي بايد در كنار آن كيفيت فرآورده هاي خام دامي و سلامت انسان را ارتقا دهد و در واقع بيماري هايي كه به طور مستقيم از دام به انسان يا از فرآوردهاي دامي به انسان انتقال پيدا مي كند، كاهش يابد.

وي تاكيد كرد: دامپزشكي يكي از اساسي ترين دستگاه هايي است كه مي تواند در توسعه روستا و تبديل روستا به مهد توليد و مظهر صفا نقش اساسي داشته باشد.

رييس سازمان دامپزشكي افزود: دامپزشكي يك رشته كليدي و بي بديلي است كه مي تواند در توليد ثروت، اشتغال، رفاه و سلامت همه آدميان و عرصه ها نقش حياتي داشته باشد.

وي گفت: براي همين است كه مي گويند سازمان دامپزشكي يك سازمان فراملي و بين المللي است و مفهوم اش اين است كه فقط براي شهر و منطقه و كشور خود نيست چون عوامل بيماري زا محدوده و مرز جغرافيايي نمي شناسند.

وي افزود: سازمان دامپزشكي از منظر قوانين بين المللي مرجع صلاحيت دار است يعني اين كه در تجارت جهاني و تعامل با بازار ديگر كشورها هيچ مانعي جز مقررات بهداشت نمي تواند مانع جابجايي دام و فرآوردهاي دامي و آنچه در سيطره فعاليت هاي دامپزشكي است، شود.

خلج بيان كرد: ما بايد سياست هاي بهداشت دام خود را منطبق بر اين ضوابط جهان شمول علمي اجرا كنيم و براساس اين موارد و قانون قابليت رديابي مي طلبد كه خيلي جدي وارد بازار و عرصه كارمان شويم.

وي ادامه داد: پيام سياست هاي اقتصاد مقاومتي اين است كه اقتصاد ما دچار پويايي، نشاط و استحكام باشد و نلرزد و اگر در برابر تكانه ها و لرزه ها به لرزش در مي آيد سقوط نكند.

وي گفت: خلاصه فرمايشات رهبري اين است كه چه كنيم اقتصادي داشته باشيم كه تهديدهاي عمدي و سهوي و بلاهاي طبيعي نتواند به سقوط آن منجر شوند و شاداب و پويا به سمت جلو حركت كنيم و در نهايت مردم ما بتوانند اقتصاد مناسب تر، ثروت بيشتر و شادابي و طراوت بيشتر داشته باشند.

خلج خاطرنشان كرد: اولين مولفه اي كه رهبري در اين پيام مي فرمايند رونق اقتصادي با عدالت اجتماعي است و عدالت اجتماعي بدون اين كه ما بتوانيم رفع فقر از محرومان بكنيم امكانپذير نيست.

وي به موضوع دام، بهداشت دام و فرآورده هاي دام اشاره كرد و گفت: تلفيق دام و زراعت مي تواند كشاورزي يك كشور را سودزا كند.

وي دام را كارخانه ارزش افزوده زراعت دانست و اظهار كرد: معنايش اين است كه علوفه اگرچه با شرايط اقليمي كشور ما آب زياد مي خواهد ولي وقتي مازاد كشاورزي وارد بدنه دام مي شود ارزش افزوده چند برابر دارد.

رييس سازمان دامپزشكي اضافه كرد: كشور ما در منطقه اي قرار دارد كه پر خطرترين منطقه از نظر بروز و شيوع بيماري هاي دامي و از همين طريق بيماري هايي كه مخاطره جدي براي سلامت انسان ها دارد، محسوب مي شود.

وي افزود: رسالت امروز سازمان و همكاران ما در چنين شرايطي ارايه خدمات مطلوب بهداشتي و درماني به حوزه دام است.

وي بيان كرد: اگر روستاييان و عشاير را جمعيتي تلقي كنيم كه كمتر به امكانات دسترسي دارند بنابراين در اين ركن از مولفه ما بايد خدمات را به دل روستا و عشاير ببريم.

خلج گفت: پيشنهاد ما اين است كه در دل عشاير و روستا بتوانيم خانه هاي كوچكي به نام 'خانه هاي بهداشت دام' داشته باشيم.

رييس سازمان دامپزشكي اضافه كرد: اين خانه ها را دولت تدارك ببيند ولي بخش غيردولتي دامپزشكي آنجا مستقر شود و بخشي از هدفمندي يارانه ها را براي خريد خدمات بهداشتي و درماني دام روستاييان و عشاير بگذاريم و همكاران بخشي خصوصي آنجا فعاليت كنند.

وي مردم محوري را از ديگر مولفه هاي اقتصاد مقاومتي ذكر كرد و گفت: بايد در برنامه هايمان مردم را مشاركت دهيم، تشكل هاي مختلف توليد كننده و حلقه هاي واسط خيلي گسترده هستند كه بايد آنها را در برنامه هاي سازمان مشاركت دهيم.

رييس سازمان دامپزشكي افزود: اين كار را در حوزه ستادي شروع كرده ايم البته در گذشته بوده كه آن را گسترش و تعميق مي دهيم.

وي بيان كرد: بيش از 22 هزار نفر يعني سه و نيم برابر بخش دامپزشكي دولتي، فعالان بخشي غيردولتي دامپزشكي هستند.

وي با تاكيد بر اين كه بايد دانش محوري و كارشناس محوري را پيشه كنيم ادامه داد: براي مثال در استان كرمان دنبال كثرت كار نيستيم بلكه دنبال حسن عمل هستيم، اول بايد اثبات كنيم كاري را كه انجام مي دهيم فراتر از بهره وري اثربخشي دارد سپس براساس رهيافت علمي و نگاه جمعيت نگر آن را گسترده كنيم.

خلج گفت: اين حركت نمي طلبد انسان مدير، خواب آلود و خسته باشد بلكه يك مديريت جهادي و پويا و مشتاق همواره درخواست طلب مي كند.

وي افزود: شايد يكي از مصاديق اين نوع مديريت در مدتي كه مسووليت سازمان را برعهده گرفتم اكثر استانداراني باشند كه تقاضا كرده اند و از جمله استاندار كرمان كه رفتار زيبنده و جذابش در ذهن همه مديران ملي نقش بسته است.

وي گفت: اگرچه دامپزشكي گمنام است اما اميدواريم امروز جلسه توديع و معارفه كه در استانداري كرمان براي يكي از بااهميت ترين و حساس ترين دستگاه هاي دولتي با حضور استاندار برگزار شد تبيين اهميت و انعكاس آن به عرصه مسوولان و مردم باشد.

در اين آيين ضمن قدرداني از خدمات بيژن دهقاني مديركل سابق دامپزشكي استان كرمان، حسين رشيدي به عنوان مديركل جديد اين اداره معرفي شد.ك/2

8154/2624

سرخط اخبار استان‌ها