'پ.ك.ك' براي دوران بعد از حزب حاكم تركيه آماده مي شود

آنكارا- ايرنا - 'محمدعلي گوللر' نويسنده و كارشناس مباحث سياسي تركيه مي گويد : 'پ.ك.ك' خود را براي دوران بعد از حزب حاكم 'عدالت و توسعه' آماده مي كند.

وي امروز در مقاله اي كه در روزنامه 'آيدينليك ' به چاپ رسيد با اشاره به اينكه با شكست آمريكا در سوريه ، واشنگتن موفق به تشكيل 'كريدور كرد' در خاورميانه نشده است و اين كشور از سياست هاي خود در قبال كردها عقب نشيني مي كند ، نوشت: 'پ.ك.ك ' بزرگترين برگ برنده آمريكا در مساله كردهااست ، ولي رهبران 'پ.ك.ك' بطور متمادي سخن از خودمختاري به زبان مي آورد.

گوللر نوشت: سران' پ.ك.ك 'ديدگاه هاي مختلفي در مورد اختلاف بين حزب حاكم 'عدالت و توسعه' تركيه و جماعت گولن دارند.

'عبدالله اوج آلان' رهبر زنداني 'پ.ك.ك ' معتقد است كه جماعت گولن كه مخالف روند صلح دولت آنكارا با 'پ.ك.ك ' است عليه حزب حاكم 'عدالت و توسعه' دست به كودتا زده است ولي 'جميل باييك' يكي از سران ' پ.ك.ك' در قنديل عراق اعتقاد دارد كه هم حزب 'عدالت و توسعه' و هم 'جماعت گولن' در دشمني با كردها شريك و همسو هستند.

به نوشته گوللر اين اختلاف نظر بيانگر آن است كه 'پ.ك.ك ' نيز در داخل خود دچار تشدد افكار است.

گوللر نوشت : 'پ.ك.ك ' در طول سه ماه گذشته از خط حمايت 'عبدالله اوج آلان' از حزب 'عدالت و توسعه' به خط دوران بدون حزب 'عدالت و توسعه' نزديك شده است. اين حزب غير قانوني با در نظرگرفتن تخريب سياسي حزب حاكم 'عدالت و توسعه' درصدد تحكيم بخشيدن مواضع خود است .

' پ.ك.ك ' كه از حزب حاكم تركيه و حاكميت آن حزب حمايت مي كرد خود را براي يك تركيه جديد بدون حاكميت حزب 'عدالت و توسعه' آماده مي كند و درصدد اتحادهاي جديد است.

به نوشته گوللر، 'كا.ج.كا' در اطلاعيه خود به اين نكته كه دولت اردوغان دورانش به پايان رسيده است خواستار اتحاد نيروهاي دمكراتيك در تركيه شده است و در بين پيشنهادهاي 'كا.ج.كا' اعلام اداره تمامي اقليت ها در تركيه از سوي آنان و در صدر آنها كردها و علوي هاست.

گوللر نوشت: بدون شك آمريكا در تعيين حاكميت در تركيه تنها قدرت تعيين كننده نمي باشد و حتي واشنگتن قدرت تعيين حاكميت در تركيه را از دست داده و پيشنهاد 'كا.ج.كا' در تركيه اي كه تحت حاكميت و اداره حزب حاكم 'عدالت و توسعه' نباشد دشوار مي باشد.

گوللر نوشت: در اين دوران و در تركيه جديد به 'عبدالله اوج آلان' رهبر زنداني 'پ.ك.ك ' و همكار نزديك او ' هاكان فيدان' رييس سازمان اطلاعات و امنيت تركيه كه با خواست آمريكا حركت مي كنند، اجازه عمل داده نخواهد شد.

خاورم**2012**230**5981

سرخط اخبار جهان