ارتقا فرهنگ ايمني در پيشگيري از حوادث چهارشنبه سوري موثر است

همدان-ايرنا-كارشناس بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي همدان گفت:پيشگيري از حوادث تلخي مانند حوادث چهارشنبه سوري، مستلزم ارتقاي فرهنگ ايمني و توجه بيشتر والدين به رفتارهاي نوجوانان است.

'اردلان سلگي'روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:فرهنگ ايمني بر سه اصل آگاهي، آموزش و الزام استوار است.

وي اظهار داشت:برخي والدين، بدون آگاه سازي و آموزش مناسب فرزندانشان، سراغ سومين اصل يعني الزام مي روند و سعي مي كنند با توسل به زور و اجبار، آنها را از كاري منع يا به كاري ترغيب كنند ولي اين شيوه معمولا با شكست همراه است.

وي ادامه داد:آگاه سازي و آموزش نوجوانان و جوانان ضرورت دارد و در روند اين آگاه سازي بايد به شخصيت آنها احترام گذاشت و ازجريحه دار كردن غرورشان پرهيز كرد.

وي افزود: راه ايمني از آموزش مي گذرد و پيش شرط آموزش نيز آگاهي است و آگاهي از خطرهاي چهارشنبه سوري و شيوه مقابله با اين خطرها احتمال بروز حوادث تلخ را در آخرين ماه سال كاهش خواهد داد.

وي با بيان اينكه والدين نقش زيادي در پيشگيري از حوادث دارند گفت:والدين كودكان و نوجوانان خود را با خطرهاي آتش بازي آشنا كنند و به آنها بقبو لانند كه در مقابل مواد محترقه و منفجره، چقدر آسيب پذيرند.

وي اضافه كرد: بيان برخي از تجربيات ناگوار گذشته مي تواند سودمند باشد و بچه ها را هوشيارتر كند و اين هشدارها حتي اگر تكراري باشند،خالي از فايده نيست.

وي با بيان اينكه والدين مي توانند با برخي توصيه هااحتمال بروز حوادث تلخ چهارشنبه سوري را كاهش دهند، افزود:بيشتر كودكان، معمولا به دور از چشم والدين، مواد محترقه و منفجره را خريداري و در جيب، كيف يا كمد اتاق پنهان مي كنند اما اين مواد، به دليل درجه آتشگيري پايين، معمولا زود مشتعل مي شوند و گاهي خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورند.

وي افزود:والدين بايد علاوه بر توضيح عوارض اين مواد آتش زا، با نظارت دقيق بر پول توي جيبي كودكان و نحوه هزينه كرد آن در اين ايام، نظارت بيشتري بر رفتار و وسايل فرزندشان داشته باشند و مواد سوختني و آتش زا را از دسترس آنها خارج كنند.

وي بيان كرد:چهارشنبه سوري، سطحي از هيجان را در بيشتر كودكان و نوجوانان ايجاد مي كند و ترس ناشي از صداي انفجار، يكي از مشكلات رايج چهارشنبه سوري است كه گاهي مي تواند با تظاهراتي مانند از حال رفتن يا احساس درد بخشي از بدن و قفسه سينه، همراه باشد.

وي افزود:اين ترس معمولا در كودكان، سالمندان و زنان باردار با عواقب جدي تري همراه است همچنين افرادي كه به بيماري هاي قلبي مبتلا هستند، گاهي ممكن است در اثر شوك ناشي از شنيدن اين قبيل صداهاي غيرمنتظره، دچار حمله قلبي شوند.

وي افزود:چهارشنبه سوري، سطحي از هيجان را در بيشتر كودكان و نوجوانان ايجاد مي كند كه براي آنها خوشايند و لذت بخش است و به همين دليل، ما به عنوان پدر يا مادر،معمولا به سختي مي توانيم فرزندمان را به كلي از اين تجربه هيجاني بازداريم اما مي توان هيجان آنها را تعديل و رفتارشان را مديريت كرد و شرايطي را فراهم كرد كه چهارشنبه سوري براي آنها امن تر شود.

وي گفت: يكي از راه هاي امن سازي چهارشنبه سوري، اين است كه خطرهاي بالقوه اين ايام را به خوبي براي فرزندان توضيح داده و قوانين و چارچوب هاي تربيتي به آنها يادآوري شود.

وي تصريح كرد:اگر كودك با ما همكاري كرد، جواب او پاداش و تشويق است اما اگر او را منع كرديم و نپذيرفت، بايد برايش شرط بگذاريم و بهترين شرط اين است كه خودمان هم كنار او حضور داشته باشيم و بر رفتارهايش نظارت كنيم تا خطري تهديدش نكند.

7530/575

سرخط اخبار استان‌ها