شرح قرآن ويژه دانشجويان در نمايشگاه كتاب رونمايي مي شود

تهران - ايرنا - مدير ارتباطات مركز طبع و نشر قرآن كريم از رونمايي شرح قرآن ويژه دانشجويان در بيست و هفتمين نمايشگاه كتاب خبر داد.

محمد بابايي ضمن ارائه گزارشي از عملكرد مركز طبع و نشر قرآن كريم در سال 92 به خبرنگار معارف ايرنا گفت: سه طرح بزرگ در حوزه معارف قرآن امسال به پايان رسيد كه يكي از اين طرح ها شرح قرآن ويژه دانشجويان است كه تاليف آن به پايان رسيده و اينك در مرحله ويرايش ادبي است و اميدواريم در بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب رونمايي شود.

وي شرح قرآن وي‍ژه دانش آموزان را يكي ديگر از طرح هاي اين مركز در سال جاري دانست و گفت:‌ شرح قرآن ويژه دانش آموزان هم اكنون زيرچاپ است كه اين كتاب با توجه به موضوع هاي مورد نياز دانش آموزان درنظر گرفته شده است.

بابايي افزود: مسائل مورد نياز دانش آموزان بر اساس نظرسنجي هاي به عمل آمده از معلمان در مقاطع مختلف استخراج و اولويت بندي شده است.

وي همچنين گفت: قرآن ويژه دانش آموزان بر اساس مباني تفسيري تاليف شده و براي هر موضوع شرحي يك صفحه اي نوشته شده و پس از ويرايش علمي و ادبي، مستندسازي شده است.

بابايي از ترجمه گروهي قرآن كريم به عنوان سومين فعاليت اين مركز در حوزه معارف قرآني ياد كرد و گفت: اين ترجمه از سوي پژوهشگران و محققان مركز طبع و نشر قرآن كريم انجام شده و پس از تاليف، مراحل بازنگري، تصحيح، ويرايش ادبي و ويرايش علمي و همچنين مستندسازي بر روي آن صورت گرفته است به گونه اي كه در اين كتاب مشخص شده كه ترجمه آيات از كدام تفسير و منبع گرفته شده است.

وي درباره ساير فعاليت هاي مركز طبع و نشر گفت: ايجاد وحدت رويه در انتشار قرآن براي خارج از كشور يكي از برنامه هايي بود كه باعث شد تا دستگاه هاي فرهنگي كشور به يك همگرايي برسند درحالي كه تاكنون قرآن به صورت پراكنده و با شكل هاي مختلف توزيع مي شد.

مدير ارتباطات و اجرايي مركز طبع و نشر قرآن كريم افزود: براي ايجاد اين همگرايي كارگروهي تشكيل و قرار شد مصحف جمهوري اسلامي ايران براي خارج از كشور از نظر ظاهري و شيوه نگارش هماهنگ باشد و اين مصحف توسط مركز تهيه شد و در ايران و لبنان به چاپ رسيده و به بسياري از كشورهاي عربي نيز ارسال شده است.

وي اضافه كرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، مجمع جهاني اهل بيت، مجمع تقريب مذاهب اسلامي و سازمان حج و زيارت به عنوان نهادهايي مطرح هستند كه با خارج از كشور مرتبط بوده و براي مسلمانان خارج از كشور، قرآن ارسال مي كنند.

بابايي همچنين گفت: ساير متون ديني براي هماهنگي با قرآن هاي منتشر شده از سوي اين مركز به شيوه كم علامت تهيه شده كه امسال نهج البلاغه، صحيفه سجاديه و مفاتيح طراحي و حروفچيني شده و به چاپ رسيده است.

وي با اشاره به استقبال اهل سنت از نهج البلاغه و صحيفه سجاديه بدون ترجمه با روش كم علامت، از انتشار اين كتاب ها در لبنان به عنوان بازار نشر بزرگ ياد كرد و گفت كه بيشترين استقبال از نهج البلاغه و صحيفه سجاديه از كشور عراق است.

بابايي درباره ساير فعاليت هاي مركز طبع و نشر قرآن كريم گفت: برگزاري همايش هاي علمي داخلي با حضور اساتيد و معلمان قرآن، طلاب برخي استان ها و همچنين برخي اساتيد خارج از كشور منجر به آشنايي با شيوه هاي مصحف جمهوري اسلامي و مباني علمي آن شده است.

بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي تهران ارديبهشت ماه سال آينده به مدت 10 روز در تهران برگزار مي شود.

فراهنگ(4)**1003**1569