90 درصد امضا كنندگان عدم بازگشایی انجمن صنفی، روزنامه نگار نیستند

تهران - ایرنا - ماشالله شمس الواعظین فعال رسانه ای می گوید:90 درصد از افرادی كه گفته می شود به عنوان روزنامه نگار نامه عدم بازگشایی این انجمن را امضا كرده اند ، اصلا روزنامه نگار نیستند .

این اظهارات شمس الواعظین در واكنش به انتشار خبری توسط برخی رسانه ها در روز گذشته است ، دراین خبر آمده است 1280 تن از خبرنگاران و روزنامه نگاران در نامه ای به رییس جمهوری خواهان عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران شده اند .

وی در گفت وگو با خبرنگار حوزه مطبوعات ایرنا اظهار كرد : مطمئن باشید یك روزنامه نگار نمی نویسد كه اتحادیه خود را باز نكنند، مطمئن هستم این افراد روزنامه نگار نیستند. روزنامه نگاران مایلند مركز صنفی خود را داشته و از این طریق دكانی برای خود داشته باشند.

رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: مطمئن باشید هیچ كس را در كشور نداریم كه اگر حتی یك روز كار حرفه ای كرده باشد با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران مخالفت كند و مخالفت با این مساله مخالفت با آسایش این طبقه است.

وی این جمله را نیز گفت كه رای روزنامه نگاران خریدنی نیست و نمی توان به آنها گفت به چه كسی رای بدهند یا به چه كسی رای ندهند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال 88 توسط سعید مرتضوی دادستان وقت پلمپ شد .

شمس الواعظین همچنین در باره وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران اظهار كرد: هنوز از وضعیت انجمن صنفی خبر دقیقی وجود ندارد و شاید تا دو روز دیگر وضعیت مشخص شود.

وی ادامه داد: وعده هایی به ما داده شده اما برای اینكه بتوانیم آنها را اعلام كنیم باید منتظر باشیم تا وعده ها عملی شود.

این فعال رسانه ای افزود: این ها صنف و كار صنفی را نمی فهمند و نمی دانند اگر حتی مخالف ما هم هستند باید بگذارند انجمن باشد تا شاید اگر روزی توانمند باشند بتوانند به صورت حرفه ای كار این انجمن را به دست خود گیرند.

وی در ارتباط با اینكه بعضی اهالی رسانه خواهان ایجاد تغییر در انجمن صنفی هستند، خاطرنشان كرد: خود ما هم می خواهیم زود انتخابات را برگزار كنیم ، كار را تحویل گروه جدید دهیم و بار مسئولیت سنگینی كه به دوش می كشیم از روی ما برداشته شود. انتخابات به معنی تغییر است و می خواهیم با برگزاری انتخابات كار را تحویل دهیم.

شمس‌الواعظین اظهار داشت: آخرین هیات مدیره انجمن صنفی تصمیم گیرنده در رابطه با برگزاری انتخابات است و بعد از برگزاری این انتخابات ما كار را تحویل گروه جدید خواهیم داد.

فراهنگ (4) **9118**1355

سرخط اخبار سیاست