فرماندار قائمشهر: ازكم كاري مديران در انجام وظيفه چشم پوشي نمي شود

ساري- ايرنا- فرماندار شهرستان قائمشهر كم كاري مديران دستگاههاي اجرايي در انجام وظيفه محوله را ضرر براي جامعه دانست و گفت: از ضعف و كم كاري مديران شهرستان چشم پوشي نخواهد شد .

به گزارش خبرنگار ايرنا، ' مهدي محمدي ' روز سه شنبه در آخرين نشست شوراي اداري شهرستان قائمشهر در سال 1392 ، اظهارداشت: هر مديري كه نتواند خدمات دستگاههاي اجرايي حوزه مديريتش را انجام دهد نمي تواند خدمتگزار خوبي براي مردم و جامعه باشد.

وي انتظار خدمتگزاري و انجام وظيفه را خواست بحق مردم و جامعه از مسوولان و دستگاههاي اجرايي دانست و افزود: مديريت و رياست تنها در قالب گرفتن پست و سمت نيست بلكه بايد در عمل و انجام مسووليت ، جامعه آن را حس كند.

فرماندار شهرستان قائمشهر با اشاره به مصوبه هشتادو هشتمين جلسه شوراي عالي شوراي اداري كشور مبني بر ارائه گزارش كم كاري مديران دستگاههاي اجرايي به مديران ارشد استان ، اضافه كرد: از اين پس هرگونه كم كاري و سستي درانجام وظيفه مديران دستگاههاي اجرايي قائمشهر به مديران ارشد استاني دستگاه مربوطه گزارش داده مي شود .

وي ادامه داد: گزارش روند ضعف كاري مدير شهرستان به مديران ارشد استاني موجب برخورد و تذكر به مدير شهرستان براي دقت در انجام وظيفه خواهد شد.

رييس شوراي اداري شهرستان قائمشهر برگزاري جلسات با مصوبات متعدد بدون عملي شدن آنها را شايسته ندانست و افزود: بجاي كميت و بالا بردن تعداد مصوبات نشست ها بايد افزايش كيفيت مصوبات و عملي شدن آنان را مورد نظر قرار داد .

به گفته محمدي جامعه از عملي شدن مصوبات جلسات منتفع مي شود و تعدد مصوبات بدون عملياتي شدن نتيجه در برنخواهد داشت .

وي در ادامه اين جلسه از عزت و بالندگي امروز كشور بعنوان حاصل تلاش و ايثارگري شهدا ، جانبازان و ايثارگران نام برد و گفت: ديدار از خانواده اين افراد در قالب طرح سپاس بنياد شهيد و امور اييارگران تنها گوشه اي از سپاسگزاري مسوولان و جامعه نسبت به اين خانواده ها است .

فرماندار شهرستان قائمشهر از مسوولان دستگاههاي اجرايي خواست تا در انجام اين طرح نهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران را ياري كنند .

امام جمعه قائمشهر نيز دراين نشست از مسوولان دستگاههاي اجرايي خواست با اراده براي انجام خدمت به مردم تلاش كنند.

حجت الاسلام ' علي معلمي' گفت: خدمتگزاري به مردم خواسته به حق ملتي است كه هميشه پشتوانه نظام هستند.ك/2

7329/503

سرخط اخبار استان‌ها