تهران - ایرنا – دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی گفت: اگر دولت بتواند درباره حقوق شهروندی به وعده های خود عمل كند، حقوق اقلیت ها هم خود به خود تامین می شود.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی در بخشی از گفت و گو با سالنامه 93 روزنامه شرق افزود: بخشی از انتظارات و توقعات اقلیت ها در راستای حقوق شهروندی تعریف می شود.

وی حقوق شهروندی را یك خواست ملی دانست و اظهار داشت: همه مردم، نخبگان، احزاب و جریان های سیاسی، رهبران مذاهب، اقوام و ادیان می خواهند دولت به حداقل های حقوق شهروندی توجه كند و اگر دولت بتواند به آن عمل كند، بخش زیادی از انتظارات اقوام و اقلیت ها تامین می شود.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی با یادآوری این نكته كه البته تامین همه این انتظارات در اختیار دولت نیست، اضافه كرد: بخشی از آن در اختیار قوه قضاییه و بخشی در اختیار مجلس است. هر چند، دولت، عمده آن است.

یونسی توضیح داد: دولت به عنوان قوه مجریه كه تقریبا از نظر كمی و كیفی عمده حاكمیت را شامل می شود اگر بتواند خوب عمل كند، بخش زیادی از مطالبات مردم تامین می شود و می تواند فضا را هم آماده كند كه دو قوه دیگر همراهی كنند به ویژه، قوه قضاییه كه اگر فضا آماده شود، به طور طبیعی همراهی خواهد كرد.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا مشاركت اقوام و اقلیت ها در اداره مناطق خود می تواند به امنیت كشور هم كمك كند؟، گفت: اكنون شرایط نسبت به گذشته، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی اضافه كرد: علمای اهل سنت نسبت به گذشته با دولت بسیار همكاری می كنند، اكنون هم از رایی كه داده اند، راضی هستند. آنها هم خوب می دانند كه برداشتن موانع زمان می برد و موانع فرهنگی و سایر موانع یك شبه حل نمی شود.

سیام**9012 *1449