اجرای حكم محكومیت سعید رضوی فقیه

تهران- پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام كرد: سعید رضوی فقیه در راستای اجرای حكم محكومیت سابق خود بازداشت شد.

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام كرد: سعید رضوی فقیه روز پنج شنبه در راستای اجرای حكم محكومیت سابق خود بازداشت شد.نامبرده پیشتر از سوی دادسرای شهید مقدس به اتهام ارتكاب جرائم امنیتی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود و نهایتا پس از ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران نامبرده پس از محاكمه به یك سال حبس تعزیری محكوم شده بود، كه حكم صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی گردیده است.

این گزارش حاكسیت نامبرده جهت اجرای حكم محكومیت یاد شده بامداد روز جاری دستگیر و جهت اجرای حكم به زندان معرفی شد. همچنین با توجه به ارتكاب جرایم جدید از سوی نامبرده در شهرستان همدان دادستان آن شهرستان با اعطای نیابت قضایی به دادستانی تهران خواستار انجام تحقیقات از وی گردیده است.

سیام(1)9254**1599

سرخط اخبار فرهنگ