طرح 'پزشك خانواده' با حضور وزير بهداشت در  فيروزآباد فارس كليد خورد

شيراز- ايرنا، اجراي طرح 'پزشك خانواده شهري' در شهرستان فيروزآباد استان فارس، روز جمعه با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، اين طرح در شبكه بهداشت و درمان فيروزآباد با همكاري 22 پزشك عمومي و 14 پزشك متخصص اين شهرستان به اجرا درآمد و با اجراي آن در مجموع 57 هزار نفر از جمعيت اين شهرستان به عضويت اين طرح درآمدند.

دو درمانگاه دولتي و يك درمانگاه خصوصي در اجراي طرح پزشك خانواده شهري فيروزآباد مشاركت دارند.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دومين روز سفر خود به استان فارس در شهرستان فيروزآباد با بيان اينكه فعاليت‌هاي متعددي براي ارتقاء سلامت مردم در سراسر كشور در دست اجراست، اظهار كرد: طرح پزشك خانواده يكي از اين طرحها بود كه البته ناقص اجرا شد به همين خاطر بايد پس از آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي مشكلات در جهت اجراي بهينه آن گام برداشت.

دكتر 'سيدحسن قاضي زاده هاشمي' تاكيد كرد: وزارت بهداشت به سمتي پيش مي‌رود كه تصدي‌گري‌ خود را كاهش دهد و در اين زمينه بايد از توانمندي‌ بخش خصوصي بدرستي استفاده شود.

وي گفت: سال آينده با توسعه طرح پزشك خانواده، از هر استان كشور، يك شهرستان اين طرح را اجرا خواهد كرد.

وزير بهداشت همچنين از بيمارستان قائم(عج) فيروزآباد بازديد و با كاركنان اين مركز گفت و گو كرد.

وزير بهداشت در اين بازديد از بخشهاي مختلف اين بيمارستان از جمله بخش مراقبت هاي ويژه، اتفاقات و اتاق عمل ديدن و از بيماران بستري عيادت كرد.

بيمارستان فيروزآباد در سال 1375 در زميني به مساحت 150 هزار مترمربع و زيربناي 14هزار مترمربع، با 126 تخت به بهره برداري رسيد.

اين بيمارستان شامل بخشهاي داخلي، جراحي مردان، جراحي زنان، كودكان ، NICU، ICU، CCU، اتفاقات و اسكرين، سوختگي، تالاسمي، دياليز و زايشگاه است و متخصصاني از تمام حوزه هاي پزشكي به استثناي مغز و اعصاب و پوست در اين بيمارستان مشغول ارائه خدمت هستند.

درمانگاه بيمارستان قائم(عج) شامل درمانگاه هاي تخصصي ارتوپدي، چشم، ارولوژي، زنان و زايمان، اعصاب و روان، داخلي، قلب وعروق، اطفال، جراحي عمومي وهمچنين بخش اسكرين است.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مراحل بازديد وزير بهداشت گفت: براي ساخت اين بيمارستان 30 ميليارد ريال و براي تجهيز آن 20 ميليارد ريال هزينه شده است.

دكتر 'محمد هادي ايمانيه' افزود: شبكه بهداشت و درمان فيروزآباد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شيراز است و در مجموع 128 هزار و 228 نفر جمعيت را تحت پوشش قرار داده است كه 70 هزار و 570 نفر از اين تعداد شهري و مابقي روستايي و عشايري هستند.

شهرستان فيروزآباد در 120 كيلومتري جنوب شيراز در استان فارس قرار دارد.ك/2

677

سرخط اخبار جامعه