برگزاري جشنواره بازيهاي بومي محلي دانشجويي در ممسني

شيراز - ايرنا- نخستين جشنواره بازيهاي بومي محلي ويژه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور شهرستان ممسني جمعه برگزار شد.

به گزارش ايرنا، دانشگاه در رشته هاي الك دولك (چوكلي)، دال پلان (نشانه زني با سنگ يا كل كله بند)، الختر، هفت سنگ و طناب كشي به همت واحد تربيت بدني و امور فرهنگي اين دانشگاه برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.

در بخش برادران در رشته دال پلان(كل كله بند) به ترتيب تيمهاي پيام،كيان وبوان مقام اول تا سوم و در رشته طناب كشي تيم قدرت به مقام اول اين دوره از مسابقات دست يافتند.

در بخش خواهران در رشته دال پلان، تيم علوم اجتماعي به مقام اول ، دربخش هفت سنگ تيم علوم تربيتي مقام اول و دربخش طناب كشي نيز تيم ((ب)) به مقام اول اين دوره از مسابقات دست يافتند.

ممسني به مركزيت نورآباد در 158كيلومتري غرب شيراز قرار دارد.ك/2

7366/ 667

سرخط اخبار استان‌ها