سردار نقدی: پیام رزمایش الی بیت المقدس اعلام آمادگی بسیج به دنیاست

سمنان - ایرنا - فرمانده بسیج كشور پیام رزمایش بسیجیان تحت عنوان الی بیت المقدس را اعلام آمادگی بسیجیان به دنیا بیان كرد.

سردار 'محمدرضا نقدی' روز جمعه در حاشیه صبحگاه نیروهای شركت كننده در رزمایش الی بیت المقدس استان سمنان به خبرنگار ایرنا گفت: دلگرمی مومنان و ترس و وحشت برای دنیای استكبار دیگر پیام های این رزمایش است.

وی با اشاره به اجرای همزمان این رزمایش در شش استان كشور اظهار كرد: سال قبل این رزمایش استانی برگزار شد و امسال برای درگیر كردن تمام پهنه استانها رزمایش به صورت شهرستانی برگزار شد.

نقدی با به برگزاری این رزمایش در تمام شهرستانهای شش استان مجری این رزمایش افزود: با درگیر شدن شهرستانها، امكانات و دستگاههای شهرستانی نیز در اجرای این رزمایش مشاركت و همراهی كردند.

فرمانده بسیج كشور گفت: اجرای این رزمایش به صورت شهرستانی نشان داد تمام جغرافیای كشور می تواند به صورت پایدار و فراگیر در این رزمایش عظیم مشاركت داشته باشد.

رزمایش الی بیت المقدس همزمان در شش استان تهران، قم، سمنان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برگزار می شود.

599/608