پروتكل الحاقی در گام نهایی در دستور كار مجلس قرار می گیرد

تهران-نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: پروتكل الحاقی در گام نهایی مذاكرات در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و نهایتا مجلس با توجه به شرایط ، روند مذاكرات و منافع ملی ، درباره آن تصمیم می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن ابوترابی فرد روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: تیم مذاكره كننده ایران با تاكید بر حقوق قطعی و مشروع ملت ایران گفت وگو هایش را برای رسیدن به یك نقشه راه در مذاكرات وین به پیش برد.

وی تاكید كرد: در این راستا مهم این است كه در ماه های باقی مانده تا چه حد آمریكا و متحدانش بر توافقی كه در ژنو بوده التزام عملی خواهند داشت.

وی افزود: با این كه گذشته آمریكا حكایت از عدم پایبندی این كشور به مبانی، اصول و حقوق مشروع ملت ها دارد در این راستا باید رصد كنیم در آینده آمریكایی ها چگونه عمل خواهند كرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد پروتكل الحاقی گفت: این پروتكل از مسائلی است كه در گام نهایی در دستور كار مجلس قرار می گیرد كه در مذاكرات هیات نمایندگی ایران هم نیز بر آن تاكید شد و از مسائلی است كه مجلس باید برای آن تصمیم بگیرد.

وی اظهار داشت: نهایتا مجلس با توجه به مجموعه شرایط و روند مذاكرات و منافع ملی در مورد آن تصمیم می گیرد.

سیام**9121 *1449

سرخط اخبار سیاست