رضا شیران خراسانی مشاور وزیر كشور در امور بازرسی شد

تهران -ایرنا- وزیر كشور طی حكمی رضا شیران خراسانی را به سمت مشاور خود در امور بازرسی منصوب كرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، در حكم عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به رضا شیران خراسانی آمده است: نظر به توانمندی، تعهد، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حكم به سمت مشاور وزیر در امور بازرسی منصوب می شوید.

در ادامه این حكم بیان شده است: امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید و با بهره گیری از ظرفیت های موجود نسبت به انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید.

سیام(1)9254**1449