تهران - ايرنا - رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران گفت: يكي از اهداف شوراي راهبردي شهر تهران رفع مشكلات و معضلات بهداشتي حاشيه كلانشهر تهران است.

به گزارش ايرنا از وزارت بهداشت، «علي اصغر پيوندي» افزود: فقط 25 درصد مشكلات و معضلات جامعه تهران بزرگ به وزارت بهداشت مربوط مي‌شود و 75 درصد ديگر اين مسايل به سازمان‌هاي ديگر مربوط است كه با يك برنامه‌ منسجم و هماهنگ و با همكاري بين ‌بخشي و فرابخشي ديگر سازمان‌ها مي‌توان در رفع اين مشكلات اقدام كرد.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه مشكلات و معضلات در كلانشهر تهران بيشتر از استان‌ها و ساير شهرها است، بنابراين به همكاري‌هاي فرابخشي و بين بخشي گسترده‌اي نيازمند است.

اين عضو شوراي راهبردي سلامت شهر تهران افزود: شوراي راهبردي سلامت تهران نيازمند همكاري دانشگاه‌ها و شهرداري تهران است تا بتواند معضلات اين شهر را به حداقل برساند.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر با عضويت افراد تاثيرگذار در شوراي راهبردي سلامت شهر تهران، شرايط مناسبي فراهم شده است، ابراز اميدواري كرد بتوان فعال تر از دوره‌هاي قبل عمل كرد و نتايج اقدامات اين شورا، رضايتمندي مردم را به همراه داشته باشد.

رييس و اعضاي شوراي راهبردي سلامت شهر تهران چندي پيش توسط وزير بهداشت منصوب شدند و نخستين جلسه اين شورا با حضور اعضاي جديد روز دوشنبه 21 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

اجتمام(1) ** 9188 ** 1071

سرخط اخبار جامعه