كارگاه آموزشي نحوه چگونگي تعاملات تجاري با اتحاديه اروپا برگزارشد

تهران بزرگ-ايرنا - كارگاه آموزشي نحوه چگونگي تعاملات تجاري با اتحاديه اروپا و راهكارهاي حقوقي با حضور دكتر'جاستوس جانسن 'عضو انجمن حقوقدانان ايران و آلمان و وكيل حقوق تجارت بين الملل از كشور آلمان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، دركارگاه آموزشي نحوه چگونگي تعاملات تجاري با اتحاديه اروپا و راهكارهاي حقوقي كه با حضور 'جاستوس جانسن 'عضو انجمن حقوقدانان ايران و آلمان و وكيل حقوق تجارت بين الملل از كشور آلمان و با حضورنمايندگان بيش از شش هزار شركت توليدي در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزارشد راهكارهاي راهكارهاي حقوقي در برخورد با تحريم ها مورد بررسي قرار گرفت.

جاستوس جانسن عضو انجمن حقوقدانان ايران و آلمان و وكيل حقوق تجارت بين الملل در اين كارگاه با بيان اين مطلب كه چگونگي برخورد با اثرات تحريم مسئله اي نيست كه در دانشگاه تدريس شودو بر اساس آموزش هاي دانشگاهي بتوان با آن برخورد كرد اظهار كرد: بايد مسايلي كه در اثر تحريم ها براي شركت هاي ايراني ايجاد شده، مصداقي مطرح و پيگيري كرد.

وي مهمترين مشكل شركت هاي ايراني در زمان تحريم را نقل و انتقال پول ذكر كرد و گفت: متاسفانه در زمان تحريم ها بانك هاي اتحاديه اروپا بيش از حدلازم براي نقل و انتقال پول ايرانيان ايجاد مشكل مي كرد.

جانسن افزود: اما اخيرا سيگنال هاي مثبتي براي تغيير شرايط ديده مي شود كه مي تواند به بهتر شدن وضعيت در آينده نزديك كمك كند.

عضو انجمن حقوقدانان ايران و آلمان بيان كرد: بانك هاي خصوصي آلمان و ايراني هاي مقيم آلمان مي توانند تا بر طرف شدن كامل مشكلات بين المللي ايران به افزايش ميزان مبادلات تجاري ميان دو كشور كمك كنند.

وي گفت: براي برطرف شدن مشكلات توليدكنندگان ايراني بايد با هر وزارتخانه اي در آلمان به طور اختصاصي وارد مذاكره شد تا بدين ترتيب فعالان اقتصادي ايران بتوانند به راحتي در آلمان كاركنند.

در ادامه اين كارگاه هركدام از نمايندگان شركت هاي ايراني به مطرح كردن مشكلات خود پرداختند و خواستار ارائه راه حل شدند.

'رحمان پورقربان' دبير انجمن خدمات فني و مهندسي تجهيزات و صنعت و معدن ايران در اين كارگاه بهترين راهكار امروز ايران را جذب سرمايه گذران خارجي عنوان كرد و گفت: با جذب سرمايه هاي خارجي و هدايت آنها به سمت توليد مي توان صادرات ايران را رونق بيش از پيش داد.

تهرام/9977/ 699