افزايش دوبرابري معوقات بانكي از اواخر سال 90 تاكنون

تهران - ايرنا - سخنگوي دستگاه قضا از افزايش دوبرابري معوقات بانكي از ماه هاي پاياني سال 90 خبرداد و گفت: اين معوقات از 50 هزار ميليارد تومان اكنون به بيش از 100هزار ميليارد تومان رسيده است.

به گزارش ايرنا،‌ غلامحسين محسني اژه اي روز پنجشنبه در همايش ملي پليس، مديريت كيفيت و تعالي سازماني با طرح اين پرسش كه چرا بايد شاهد افزايش معوقات بانكي باشيم، گفت: ‌اگر معوقات بانكي بد است چرا اجازه مي دهيد معوقه به وجود آيد، اگر به وجود آمد چرا اجازه مي دهيد بيشتر شود، مشكل از كجا نشات گرفته است؟

وي با بيان اينكه بانك مركزي وظايفي دارد، گفت: ‌آيا بانك مركزي مديريت و نظارت نمي كند؟ چه كسي مي خواهد با اين معوقات مواجه شويم؟

وي بااشاره به پرونده 120 ميليارد توماني اظهار داشت: دستگاه قضا براي رسيدگي به اين پرونده وارد عمل شد، به آن رسيدگي كرد حكم سنگيني ارايه واجرا كرد اما سوال اين است كه بااين وجود چرا بايد چنين مواردي تكرار شود اشكال كجاست؛ اگرآسيب شناسي نكنيم ومديريت و نظارت نداشته باشيم نيروي انتظامي و قوه قضاييه به تنهايي چه كاري مي توانند انجام دهد؟

وي با بيان اينكه چرا بانك ها دل نمي سوزانند، گفت: معوقه بانكي به نفع يا به ضرر بانك ها است؛ چرا بانك ها مديران خود را بازخواست نمي كنند و به كساني كه بدهي داشته اند، دوباره تسهيلات مي دهند؟

محسني اژه اي با انتقاد از اينكه شكايت اساسي به دستگاه قضا در مورد برخي پرونده ها ارايه نمي شود،‌ گفت: پرونده اي به دست ما رسيد كه در آن بحث 8هزارميليارد تومان مطرح بود اما دادخواستي و شكايتي در اين پرونده ديده نمي شد. آخرين درخواست اين بود كه چنانچه مصلحت مي دانيد فلان فرد را ممنوع الخروج كنيد. آيا تكليف دستگاه قضا اين است؟

وي اضافه كرد: دستگاه قضا در رابطه با اين پرونده احساس كرد كه بايد ورود كند تا اين فرد خارج نشود، اما در صورتي كه اين فرد از كشور خارج شود و امكان دسترسي به اموال نباشد چه بايد كرد. به همين دليل دادستان به عنوان مدعي العموم وارد شد و اين فرد را بازداشت كرد.** تدبير و مديريت در برخورد با استفاده از ماهواره

سخنگوي دستگاه قضا گفت: در برخورد با ماهواره بايد تدبير،‌ مديريت و برنامه ريزي انجام شود.

محسني اژه اي با اشاره به اينكه امروز ماهواره ازجمله آسيب هايي است كه به جامعه ما وارد شده است، افزود: شبكه هاي ماهواره اي از فناوري هاي نوين هستند ونمي توان به طور صددرصد جلوي استفاده از آن را گرفت اما بايد تا زماني كه به توانمندي هاي لازم در زيرساخت ها، نرم افزارها و سخت افزارها نرسيده ايم تعيين كنيم كه چگونه بايد از فناوري هاي نوين استفاده كنيم.

وي با بيان اينكه قانون استفاده از ماهواره را ممنوع كرده است،‌ گفت: نيروي انتظامي بر اساس وظيفه با ماهواره برخورد مي كند و اقدام به جمع آوري ديش ماهواره ها مي كند بايد ديد چگونه اين وضعيت را مديريت كرد در حالي كه مردمي كه مي خواهند استفاده صحيح از اين فناوري داشته باشند ناراضي و محروم نشوند.

محسني اژه اي گفت: البته نارضايتي افرادي كه به غلط از ماهواره استفاده مي كنند و مي دانند كه استفاده از آن براي خود و جامعه مضر است، اشكالي ندارد.

وي تاكيد كرد: استفاده از ماهواره بايد مورد تدبير، ‌مديريت و برنامه ريزي قرار گيرد تا هزينه ضررهاي ناشي از آن به حداقل برسد.** نيروي انتظامي بايد به حق با افراد شرور برخورد كند

سخنگوي دستگاه قضا گفت: امروزه افراد شرور در جامعه براي مردم و نواميس آنها ناامني ايجاد مي كنند كه نيروي انتظامي بايد به حق و به درستي با آنها برخورد كند.

محسني اژه اي تصريح كرد: البته برخورد نيروي انتظامي با اشرارموثراست و نبايد اين رويه رها شود اگرچه عده اي از اين برخوردها ناراحت و ناراضي مي شوند كه برخي نارضايتي ها اجتناب ناپذير است.

وي افزود: امروز نيروي انتظامي در موضوعات متنوعي ماموريت هاي مختلفي دارد ونهادي در كشور وجود ندارد كه با چنين تنوع در ماموريت و موضوعات مختلف در روزهاي تعطيل و غير تعطيل و با طبقات و اقشار مختلف مواجه باشد.

محسني اژه اي با تاكيد براينكه بايد اتاق هاي فكر براي نوآوري و كيفيت به ويژه كيفيت در مديريت ايجاد شود، گفت: يكي از ضعف هاي ما در كشور عدم كادررساني است كه بايد در نيروي انتظامي مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: بايد ازاستعدادهاي خوب استفاده شود، نخبگان شناسايي در مورد آنها سرمايه گذاري و آموزش هاي لازم براي ارتقاي مديريت به آنها ارايه شود.

محسني اژه اي در بخش ديگري ازسخنانش گفت: در طول 35 سال گذشته هر جا كه موفق عمل كرده ايم،‌ افراد متفكر و نوآور روي كار آمده و با طرح هاي نو و اقدامات جديد وارد صحنه شده اند.

وي با اشاره به اينكه در برخي موفقيت ها جوانان كم سن و سال ورود كرده اند، افزود: در نيروي انتظامي هر روز با يك تحول و ايده جديد مواجه مي شويم به عنوان مثال در فضاي سايبري نيروي انتظامي شاهد خلاقيت و ابتكارات جديد هستيم.

محسني اژه اي با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي در انجام ماموريت ها به ابزار،‌تجهيزات بودجه و مديريت نياز دارد، گفت: نقش مديريت در انجام ماموريت ها بسيار مهم است كه اين امر به ميزان تجربه فرد بستگي دارد.

وي با بيان اينكه يكي مدير خوب با انگيزه، با تدبير و با اخلاق است، افزود: در طرح مكنا (مديريت كيفيت نيروي انتظامي) به نقش مديريت توجه شده است؛ هرجا مديريت صحيح، قوي و به روز انجام شود،‌ موفق خواهيم بود اما هرجا مديريت ضعيف باشدو ابزار و امكانات به اندازه كافي هم وجود داشته باشد،‌ موفق نخواهيم شد.

محسني اژه اي وظايف اصلي نيروي انتظامي را امنيت، آرامش،‌ آسايش در جامعه توام با حفظ ارزش ها و رضايتمندي مردم برشمرد و گفت: اگر امنيت و آرامش در جامعه اي حاكم نباشد، ‌آن جامعه در هيج عرصه اي نمي تواند موفق و شكوفا به كمال انساني برسد چراكه زيرپايه هر توسعه و پيشرفتي امنيت است.

محسني اژه اي تصريح كرد: البته ايجاد امنيت بايد با حفظ ارزش ها همراه باشد چراكه اگر ارزش ها نباشد، انسان نمي توانند به كمال و هدف عالي دست يابند؛ به همين دليل امنيت و آسايش مردم مبتني بر حفظ ارزش ها و رضايتمندي مردم است.

اجتمام(3)9105**1590