نماینده مجلس: كلیات لایحه بودجه رای موافق نمایندگان را كسب می كند

تهران - ایرنا - عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش بینی می شود كلیات لایحه بودجه رای موافق نمایندگان را اخذ كند و در مواردی كه ایراداتی وجود دارد در زمان بررسی جزئیات به آن پرداخته می شود.

«ابراهیم نكو» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به اظهارات نمایندگان موافق و مخالف كلیات لایحه بودجه 93 ، گفت: این نمایندگان براساس قرعه كشی انتخاب شدند و با منطق درمورد لایحه صحبت می كنند و در نهایت این نمایندگان هستند كه نشان می دهند كه موافقین یا مخالفین برنده خواهند بود.

وی ادامه داد: یكی از مخالفین از قواعد بازی خارج شد و فكر می كنم در زمین دشمن بازی كرد كه نباید این اتفاق می افتاد و ورود رییس موقت مجلس در این بخش به جا بود.

نكو اضافه كرد: یكی از مسائلی كه نگرانی هایی به وجود آورده و حتما باید نمایندگان در آن ورود كنند، قانون هدفمندی است این قانون باید به شكل اصولی و منطقی ادامه یابد.

عضو كمیسیون اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد دولت و كمیسیون تلفیق ممكن است به مشكلات طبقات پایین جامعه اضافه كند و از این رو نمایندگان حساسیت دارند تا با تعدیل در اجرای این قانون، شاهد آشفتگی در اقتصاد خانوارها نباشیم.

به گفته وی، برای تحقق درآمدهای پیش بینی شده باید قیمت حامل های انرژی حداقل دو برابر افزایش یابد كه عدم دقت در اجرای برخی از آنها منجر به بروز مشكلات در سایر بخش ها می شود.

وی همچنین در خصوص تخصیص بودجه به 51 موسسه، گفت: این اقدام طبق قانون بوده و تخصیص اعتبار به آنها با توجه به اهمیتی بوده كه برای كشور داشته است و نباید از این موارد به عنوان ایراد یاد كرد بلكه می توان آن را فرافكنی دانست.

سیام(4)**2021**9132**1535