ارتش مصر از نامزدي سيسي در انتخابات رياست جمهوري حمايت كرد

تهران – ايرنا – رسانه هاي دولتي مصر گزارش دادند: ارتش اين كشور روز دوشنبه از نامزدي 'عبدالفتاح السيسي' فرمانده ارتش در انتخابات رياست جمهوري مصر پشتيباني كرده است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره به نقل از خبرگزاري رسمي 'الشرق الاوسط'، شوراي عالي نيروهاي مسلح به اتفاق آراء، سيسي وزير دفاع را براي رقابت در انتخابات رياست جمهوري مجاز دانست.

با توجه به اين موضوع كه سيسي هيچ رقيب جدي ندارد، پيش بيني مي شود وي پس از كناره گيري از مقام فرماندهي ارتش به منظور نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است تا اواسط ماه آوريل برگزار شود، به پيروزي دست يابد.

'محمد مرسي' كه نخستين رييس جمهوري اين كشور بود كه به صورت دمكراتيك انتخاب شده بود، در سال 2012 سيسي را به مقام وزير دفاع منصوب كرد.

اما سيسي در مقام فرمانده ارتش در ماه ژوييه، مرسي را پس از حدود يك سال بركنار كرد.

، Abdel Fattah al-Sisi ، Mohammad Morsi ،

مترجمام**1486**1856