گام جدید در ترانزیت انرژِی -  اسكله های نفتی شمال برای سوآپ آماده می شود

تهران - ایرنا - زیرساخت های لازم برای احیای فرایند عملیات سوآپ نفت خام با تعمیر و بهسازی تاسیسات اسكله های پایانه نفتی شمال، در حال آماده سازی است.

به گزارش ایرنا، با احداث حوضچه فراگیر، ساخت اسكله های مختلف و چند منظوره شامل اسكله های تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی، اسكله های خدماتی و پشتیبانی و اسكله های تعمیراتی برای پهلوگیری نفتكش هایی با ظرفیت ١٤ هزار تن، ظرفیت سوآپ نفت خام افزایش می یابد.

برخورداری ایران از پتانسیل روزانه ٣٠٠ هزار بشكه ای سوآپ نفت خام در حاشیه دریای خزر، بزرگترین مزیت برای كشورهای حاشیه این دریا و آسیای میانه محسوب می شود؛ ضمن آنكه ایران همچنین برای تحویل نفت خام مورد توافق در جنوب نیز از زیر ساخت های لازم برخوردار است.

رئیس پایانه نفتی شمال می گوید: فاز نخست پروژه تعمیر و بهسازی تاسیسات اسكله های پایانه نفتی شمال با هدف توسعه زیرساخت های لازم برای بهبود فرایند عملیات سوآپ نفت خام در شمال كشور پایان یافته است.

حمید شاهدوست با بیان اینكه پروژه تعمیر و بهسازی تاسیسات اسكله های پایانه نفتی شمال بدون استفاده از نیروی پیمانكار و به دست متخصصان شركت پایانه های نفتی ایران اجرایی شده است، گفت: با اجرای این پروژه، از دی ماه امسال تاكنون بخشی از اسكله شماره ٣ موسوم به «دلفین شرقی» تعمیر و بهسازی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر داربست بندی راهروی شمالی اسكله شماره ٣، سندبلاست و رنگ آمیزی، همچنین برشكاری، جوشكاری و نصب راهروهای جدید در دست اقدام است.

به گفته شاهدوست، پرسنل اداره عملیات پایانه نفتی شمال در این مدت با هماهنگی اداره بازرسی فنی و تعمیرات، نسبت به زنگ زدایی و رنگ آمیزی تمام شیرآلات و ادوات موجود روی اسكله ها اقدام كرده اند.

وی یادآور شد: با تعریف و اجرای پروژه تعمیر و بهسازی تاسیسات اسكله ها و استفاده از توان كارشناسی موجود در پایانه نفتی شمال، ٨٠٠ نفر ساعت برای اجرای این پروژه در یك ماه اخیر صرف شده است.

توقف سوآپ فرآورده های نفتی از اقدامات نسنجیده دولت سابق بود كه ضربات جبران ناپذیری را به موقعیت استراتژیك ایران به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی وارد كرد، بنابراین مدیران نفتی دولت یازدهم از سرگیری سوآپ نفتی را در دستور كار قرار داده و مذاكراتی را برای بازگرداندن مشتریان قدیمی و یافتن شركای جدید آغاز كردند.

موقعیت جغرافیایی استراتژیك ایران این امكان را فراهم كرده كه بتواند با هزینه ای اندك و از طریق سوآپ، جایگاه خود را به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی تثبیت كند.

از طریق سوآپ، همسایگان شمالی ایران، بخشی از فرآورده های نفتی خود را از طریق كشورمان به بازارهای هدف ارسال می كردند كه این اقدام، موقعیت بی نظیر ایران به عنوان شاهراهی امن برای انتقال انرژی را خاطرنشان می كرد.

از جمله مزایای دیگر سوآپ، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل فرآورده های نفتی از مبادی تولید در جنوب كشور به مناطق شمالی و آزاد شدن بخشی از ناوگان حمل و نقل سوخت بود.

از طریق سوآپ، از یك طرف نفت خام تولیدی همسایگان شمالی، توسط ایران از طریق بنادر جنوبی ایران صادر می شود و از طرف دیگر بخشی از نیازهای نفتی و گازی مناطق شمالی كشور به شكل ساده تری تامین خواهد شد.

به عنوان نمونه، از طریق سوآپ، نفت كوره و بنزین از جمهوری های آسیای میانه برای مصرف نیروگاه نكا و فرآورده های نفتی از مرزهای غربی و عراق جهت مصرف نیروگاه های سهند تبریز، بیستون كرمانشاه و مفتح همدان وارد می شد و مشابه این محصولات از طریق بنادر جنوبی كشور صادر می شد.

از جمله مزیت های دیگر سوآپ نفتی برای كشورمان دسترسی به درآمد ترانزیتی حاصل از این انتقال است.

اقتصام(1)2022**1558