یك محقق ایتالیایی:در كتیبه های تخت جمشید اشتباه نوشتاری وجود دارد

شیراز- ایرنا- ادریانو روسی استاد تمام مطالعات ایران شناسی دانشگاه ناپل ایتالیا گفت: با بررسی های به عمل آمده در برخی از كتیبه های تخت جمشید غلط املایی و اشتباه نوشتاری اندكی وجود دارد.

به گزارش ایرنا آدریانو روسی عصر روز یكشنبه در همایش ویرایشی جدید بر كتیبه های شاهان هخامنشی در شیراز بیان داشت: احتمال می رود این نوع اشتباه ها از سوی كارگران ساده و حكاكان صورت می گرفته كه كم و یا بی سواد بودند.

وی با بیان این كه هخامنشیان كتیبه های خود را به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی می نوشتند افزود: كاتب با سواد دستورات را به كارگران و حكاكان می دادند.

روسی اظهار كرد: بر اساس كاوش ها، كتیبه ها در محلی به نام دبیرخانه تهیه و پیش نویس آنها در الواح گلی تهیه می شد و سپس در اختیار حكاكان تخت جمشید قرار می گرفته است.

وی اضافه كرد: اشتباهات نوشتاری در كتیبه های موجود بسیار اندك و عمده دلیل وجود چنین اشتباه هایی در حك شكل و علامت هاست و این در حالی است كه اشتباهات و غلط های نوشتاری در نوشته ها وجود دارد و به طور قطع نمی توان گفت كه حكاكان آن دوره بی سواد بودند.

روسی ادامه داد: سه گویش در فارسی باستان وجود داشته كه خط میخی حاوی شكل های مشابه است كه ممكن است یكی از عوامل اشتباه های كتیبه ها باشد.

وی عنوان كرد: همچنین مضمون كتیبه های هخامنشی نیز نشان می دهد كه عنصر سیاسی بر محتوا و نوشتار كتیبه ها دخالت داشته است.

این پژوهشگر مطالعات دوره عیلامی دانشگاه ناپل ایتالیا گفت: عبارت های دعایی نیز در آخر تمام كتیبه های هخامنشی وجود داشت و این جملات دعایی با محتوای اصلی كتیبه ها ارتباط تنگاتنگی دارد.

روسی با اشاره به دین و مذهب هخامنشیان نیز افزود: از اوایل آغاز خواندن كتیبه های تخت جمشید این موضوع مورد بررسی قرار گرفته اما ابهام ها درباره این موضوع فراوان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان كرد: در تازه ترین دستاورد دانشمند فرانسوی روی كتاب اوستا مشخص شده است كه تركیب نام پادشاهان هخامنشی بازتابی از اسامی موجود در این كتاب است كه ارتباط نزدیكی باهم دارند.

در این همایش نتایج مطالعات پژوهشگران ایران و ایتالیا در قالب دو كتاب با عناوین داریوش شناسی یك و دو بیان شد.

در كتاب اول مطالبی مربوط به مطالعه كتیبه های پادشاهی هخامنشیان و در كتاب دوم تخت جمشید و استقرارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

ك/27382/ 667 ** 1917