۶ بهمن ۱۳۹۲،‏ ۱۵:۵۷
کد خبر: 81011810
۰ نفر
اصلاح طلبان چه زماني از روحاني عبور مي كنند؟

تهران - ايرنا - عبور از خاتمي؛ عبور از راست سنتي، عبور از هاشمي و.... مجموعه عبورهاي سياسي است كه در سالهاي اخير از شخصيت هاي سياسي شكل گرفته است. عبوري كه در ساده ترين تعريف، رد شدن از يك چهره به دليل فراتر رفتن مطالبات و متوقف ماندن آن شخصيت بر حد خاصي از مطالبات پيشين است.

تابناكدر مطلب خود افزوده است: نخستين بار بحث عبور از خاتمي در هنگام انتخابات رياست جمهوري سال 1380 پررنگ شد، تا حدي كه سيد محمد خاتمي حتي براي كانديداتوري دو دوم رياست جمهوري خود با ترديد مواجه شد. در آن زمان طيفي از اصلاح طلبان خواستار عبور از خاتمي به دليل عقب ماندن از مطالبات تندتر اصللاحات بودند. انتقادات مكرر اصلاح‌طلبان به خاتمي تا آنجا بود كه يكي از بحث‌هاي روز آن مطبوعات بحث بر اين سؤال بود كه 'آيا خاتمي خواهد آمد؟

خاتمي در حين ثبت نام در برابر خبرنگاران، با 'چشماني گريان' ظاهر شد و اطمينان داد كه بر عهد پيشين خود با مردم پابرجاست. وي در حين صحبت هايش چندين بار به‌خاطر بغض در گلويش و اشك در چشمانش سخنانش قطع شد. وي در پايان بيت شعري خواند: 'در عاشقي گريز نباشد ز سوز و ساز استاده‌ام چوشمع، مترسان ز آتشم' . بعدها از اين بخش از ثبت نامش در تبليغاتش بسيار استفاده شد. برخي معتقدند نحوه حضور وي در روز ثبت نام تاثير زيادي بر جلب راي مردم به وي داشت. در آن زمان اگر چه طيف هاي تندتر اصلاح طلب به حمايت از خاتمي در انتخابات بعه دليل ملاحظات قدرت رضايت دادند، اما هيچگاه عبور از وي را در عرصه نظر كنار نگذاشتند و ماجراي تحصن شايد يكي از مصاديقي بود كه از تز عبور از خاتمي بر مي‌خاست.

در اين سوي اردوگاه سياست ايراني نيز، جناح راست عبوري نه چندان پر سر و صدا از راست سنتي داشت و در انتخابات شوراي شهر دوم و رياست جمهوري نهم، طيف راست سنتي تا حد ممكن كنار گذاشته شد. طيفي كه گفته مي شد ديگر قادر نيست مطالبات قشر نوين دست راستي ها كه ديگر نامشان اصولگرايان شده بود را نمايندگي كند. عبور از راست سنتي چندان با سر و صدا همراه نبود و اصولگرايان جديد اگر چه حرمت پيران را نگه داشتند و در هر بزنگاهي سراغي از آنان گرفتند، اما عملا بازي در دست جواناني از اصولگرايان قرار داشت كه سالها تلمذ سياست كرده بودند.در انتخابات سال جاري نيز اصلاح طلبان عبور مجددي از خاتمي و هاشمي داشتند. عبوري كه البته جنس آن با عبور سال 80 از خاتمي متفاوت بود. در آن سال اگر عبور از خاتمي به دليل تند تر شدن مطالبات اطلاح طلبان بود، در سال 92 عبور از هاشمي و روحاني براي رسيدن به كسي بود كه بتواند چنان بازي كند كه در عين اينكه قادر مانور وسيع در عرصه سياسي داشته باشد، مطالبات حداقلي اصلاح طلبان را هم نمايندگي كند و اين فرد هم كسي نبود جز شيخ حسن روحاني!اكنون اما در بيش از يك سال مانده انتخابات مجلس شوراي اسلامي،آرام آرام، بحث عبور از روحاني در بين اصلاح طلبان زمزمه مي شود. آنان مي گويند كه بايد حضور حداكثري و مطالبات حداقلي را گسترش داد و آن زمان حسن روحاني را سنجيد. اصلاح طلبان معتقدند حسن روحاني هيچگاه رهبر جريان اصلاحات نبوده است و خودش هم چنين ادعايي ندارد.بايد منتظر ماند و ديد كه اگر مطالبات حداقلي اصلاح طلبان براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي دستخوش تغيير شود و به سمت مطالبات حداكثري حركت كند، حسن روحاني در اين ميان چه نقشي را خواهد داشت. آيا اصلاح طلبان از او هم عبور مي كنند يا وي خود را به قامت مطالبات جديد اصلاح طلبان خواهد رساند؟

س.ن1744