اقدام مشترك بخشی از تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران را لغو كرد

تهران-ایرنا-كشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت كردند تا بخشی از تحریم های اقتصادی علیه ایران را از روز دوشنبه در قالب اجرای برنام اقدام مشترك لغو كنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از بروكسل، این تصمیم كه به معنای كاهش تحریم ها دادوستدهای تجاری با ایران در زمینه محصولات پتروشیمی و فلزات گرانبها همچنین در مورد بیمه كشتیرانی و خدمات حمل نقل است از همین امروز اجرایی می شود.

مترجمام**9157**1856

سرخط اخبار جهان