دولت فيليپين و اميدواري براي توافق نهايي با جبهه مورو

كوالالامپور – ايرنا – دولت فيليپين روز يكشنبه نسبت به توافق با جبهه اسلامي آزاديبخش مورو به منظور رسيدن به صلح نهايي و پايان درگيري ها ابراز خوشبيني كرد.

دولت فيليپين و جبهه مورو 17 آذر ماه سال جاري در كوالالامپور مالزي توافقنامه اي براي تقسيم قدرت ميان دولت و اين گروه امضا كردند.

هرمينيو كولوما جونيور وزير مشاور ارتباطات رياست جمهوري فيليپين روز يكشنبه به يك شبكه راديو دولتي اين كشور، گفت كه حل مسايل مطرح بين دولت و جبهه اسلامي آزاديبخش مورو و رسيدن به صلح نهايي امكان پذير است.

وي گفت كه نتيجه نهايي مذاكرات ، توافق دو طرف و پايان جنگ ميان دولت و جبهه مورو است.

جبهه آزاديبخش مورو كه مركز آن در منطقه مسلمان نشين بانگسا مورو است، يك گروه اسلامي است كه در جنوب شرقي آسيا و مجمع الجزاير فيليپين به وجود آمده است.

توافقنامه آذر ماه بين دولت فيليپين و جبهه مورو نخستين گام براي پايان سه دهه مبارزات گروه هاي اسلامي در جنوب فيليپين بود.

خطراتي در راه امضاي نهايي توافقنامه صلح بين دولت فيليپين و جبهه اسلامي مورو وجود دارد. اعمال خشونت در جنوب فيليپين بخصوص از طرف گروه ابوسياف وابسته به طالبان كه در سابق با مورو همكاري داشت مي تواند مانع از توافقنامه نهايي صلح شود.

حضور قبايل قدرتمند كه همچنان كنترل برخي از مناطق جنوبي فيليپين را در اختيار دارند نيز مي تواند به اين توافقنامه لطمه وارد كند.

دولت فيليپين تير ماه امسال پذيرفته بود 75 درصد سهم درآمد منابع و ذخاير طبيعي و مواد معدني فلزي در مناطق خودمختار اقليت مسلمان در جزيره ميندانائو را در اختيار مورو قرار دهد.

برخي كارشناسان پيش بيني مي كنند توافققنامه صلح بين دو طرف تا دو سال ديگر زمان ببرد و در پايان دوره شش ساله رياست جمهوري آكوئينو در سال 2016 نهايي شود.

مسلمان ها در حال حاضر حدود پنج ميليون نفر از جمعيت 92 ميليوني فيليپين را تشكيل مي دهند و اين افراد عمدتا در غرب مجمع الجزاير ميندانائو و جزايز نزديك به آن مانند سولو و پالوان زندگي مي كنند.

در ميندانائو كه روزگاري مسلمان ها در آن اكثريت داشتند اينك 14 ميليون فيليپيني زندگي مي كنند.

آساق**د.م **1611

سرخط اخبار جهان