دادگاه حقوق بشر اروپا  از ممنوعيت هاي اينترنتي در تركيه انتقاد كرد

آنكارا - ايرنا - دادگاه حقوق بشر اروپا از ممنوعيت برخي از دسترسي هاي كاربران به سايت هاي اينترنتي در تركيه انتقاد كرد.

به گزارش ايرنا به نقل از رسانه هاي محلي تركيه، اين دادگاه ممنوعيت برخي از دسترسي هاي كاربران به سايت هاي اينترنتي در تركيه را خلاف آزادي بيان دانست.

برخي از منابع خبري تركيه ، از مسدود شدن بيش از 40 هزار سايت اينترنتي در تركيه خبر دادند.

براساس اين گزارش ، پليس تركيه شنبه شب براي متفرق كردن صدها تظاهركننده در ميدان تقسيم استانبول در اعتراض به لايحه دولت در خصوص افزايش كنترل بر كاربران اينترنت اين شهر از گاز اشك آور استفاده كرد.

حضور معترضان در ميدان تقسيم شهراستانبول در اعتراض به لايحه دولت در خصوص افزايش كنترل بر كاربران اينترنت صورت گرفته است.

تظاهركنندگان پس از شليك گاز اشك آور و استفاده پليس از خودروهاي آب پاش، به كوچه ها و خيابانهاي مجاور ميدان تقسيم متواري شدند و به سر دادن شعارهاي ضد دولتي خود ادامه دادند.

معترضان شعار مي دادند كه دولت به جاي پرداختن به محدود كردن آزاديها با فسادهاي مالي در درون دستگاههاي دولتي مقابله كند.

تظاهراتي نيز روز شنبه در همين رابطه در شهرهاي ازمير و آنكارا برگزار شد و تظاهركنندگان شعارهايي را در مخالفت با لايحه دولت براي كنترل بيشتر اينترنت سر دادند.

مجلس ملي تركيه قصد دارد دامنه ممنوعيت هاي دسترسي هاي اينترنتي در اين كشور را گسترش دهد.

بر اين اساس، در راستاي لايحه پيشنهادي وزارت 'سياست هاي اجتماعي و خانواده تركيه' كه به مجلس ملي ارايه شده است، تصميم به محدوديت دسترسي هاي اينترنتي بايد طي 48 ساعت صورت گيرد و قطع برخي از سايت ها نيز بايد طي چهار ساعت انجام شود.

در طرح ياد شده شوراي عالي ارتباطات تركيه در زمينه قطع انتشارات اينترنتي مي تواند راسا وارد عمل شود و علاوه بر آن ميزان مجازات ها براي انتشارات اينترنتي منافي قانون افزايش مي يابد.

بر اساس اين رويكرد،‌ برخي پايگاه هايي كه دسترسي به آنها امكان پذير نيست و كاربران اينترنتي با تغيير ˈ دي.ان.اسˈ مي توانند به آنها دسترسي يابند، نيز تماما قابل دسترسي نخواهند بود.

براساس اين گزارش، هدف از اعمال محدوديت هاي ياد شده ممانعت از انتشار تصاوير ويديويي مستهجن مربوط به مسوولين بلندپايه تركيه و نيز نوارهاي صوتي و تصويري مرتبط با موارد فساد مالي است.

در هفته هاي اخير در رسانه هاي تركيه اخباري مبني بر وجود تصاوير ويديوئي مستهجن حداقل 40 نماينده حزب حاكم ˈعدالت و توسعهˈ در دست مخالفان دولت منتشر شده بود.

خاورم **2010 **230 **1010

سرخط اخبار جهان