علت بسیاری از معضلات زیست محیطی اجرا نشدن صحیح سند چشم انداز است

تهران - ایرنا - معاون آموزش و پ‍ژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر سند چشم انداز توسعه به طور كامل و درست اجرا می شد، بی شك بسیاری از معضلات امروز محیط زیست وجود نداشت.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مهناز مظاهری در نشست هم اندیشی سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر تالیف كتب درسی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به سند چشم انداز ایران و برنامه های كلان سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه آموزش های همگانی و ظرفیت سازی محیط زیست، افزود: اگر سند چشم انداز توسعه به طور كامل و درست اجرا می شد، بی شك بسیاری از معضلات امروز محیط زیست وجود نداشت.

مظاهری با اشاره به بند های مرتبط با محیط زیست در سند چشم انداز، ادامه داد: در سند آمده است در ارتقای محیط زیست هوشمند باشیم كه قطعا پایه و اساس ایجاد این هوشمندی آموزش و پرورش كشور است.

وی افزود: هوشمند سازی ارتقای محیط زیست یا بهره مندی از آب، خاك، هوا و تنوع زیستی مطلوب كه حسن اجرای آن شامل حال نسل امروز و نسل های آینده می شود و منطبق با اصل پنجاهم قانون اساسی كه حفظ محیط زیست را وظیفه ای همگانی می داند، یكی دیگر از بندهای این سند است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست آموزش و پرورش را بهترین مكان آغاز گسترش فناوری های نوین محیط زیست دانست و خواستار تبیین بند سرزمین شهروندان آگاه، علاقمند و عامل به دانش، اخلاق و هنجارهای محیط زیستی در كتب درسی دانش آموزان با همكاری مولفان كتب درسی شد.

در ادامه جلسه محمد درویش مدیركل دفتر آموزش و مشاركت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با نمایش مستندی به طرح مهم ترین مصداق هایی كه می تواند به كتاب های درسی وارد شود، گفت: آن چه امروز از آن به عنوان اخلاق محیط زیستی یاد می كنیم، در فرهنگ دینی و ملی ما پیشینه ای قدیمی دارد.

وی با اشاره به هدف گذاری سازمان حفاظت محیط زیست برای راه اندازی مدارس جامع محیط زیستی در كشور افزود: دراین زمینه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش در شرف امضای تفاهم نامه هستند و امیدوایم كه با اجرای این گونه اقدامات ، نسل آینده ، نسلی متعهد به حفظ محیط زیست همراه با توسعه پایدار باشد.

درویش گفت: آموزش دانش آموزان می تواند منجر به تربیت نسلی شود كه علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، این ملاحظات را در خدمت رونق چرخه اقتصادی به كار گیرد و رابطه عمیق بین رشد و توسعه و حفظ محیط زیست به وجود آورد.

بررسی برخی مطالب درسی مرتبط با انرژی های تجدید پذیر، زیست فناوری و منابع آب و خاك از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

مولفان كتب درسی نیز ضمن ابراز امیدواری برای ادامه این روند همكاری، نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح كردند.

نشست هم اندیشی تبیین مبانی سواد و اخلاق محیط زیستی در نظام آموزش رسمی كشور با حضور مدیران و كارشناسان دفتر تالیف كتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش، به میزبانی معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

علمی ( 1 ) **9014**1599