صندوق‌هاي پژوهش و فناوري براي شركت‌هاي دانش‌بنيان ضمانت نامه صادر مي‌كنند

تهران- ايرنا- معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از امضاي تفاهم نامه بين اين معاونت و صندوق هاي پژوهش و فناوري به منظور صدور ضمانت نامه براي شركت هاي دانش بنيان خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، عليرضا دليري در مورد انواع حمايت هاي اين معاونت ازشركت هاي دانش بنيان گفت: حمايت هاي تسهيلاتي، صدور ضمانت نامه براي اخذ تسهيلات يا صدور ضمانت نامه براي انعقاد قرارداد با دستگاه ها ، سازمان هاي دولتي و خصوصي از جمله اين حمايت هاست.

دليري يادآور شد كه حمايت هايي كه تاكنون معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به صورت پراكنده از شركت‌هاي دانش‌بنيان داشته حمايت‌هاي تسهيلاتي بوده است . با توجه به اين كه قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان هنوز عملياتي نشده بود، اين حمايت هاي تسهيلاتي به خودي خود از منابع معاونت علمي و فناوري تامين مي شد و در قالب كارگزاري هايي كه صندوق هاي پژوهش و فناوري در كشور انجام مي دادند به عنوان كارگزاري معاونت صورت مي گرفت.

معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري افزود : با تاسيس صندوق نوآوري و شكوفايي در وظايف اين صندوق انواع موارد حمايتي از قبيل تسهيلات، كمك و صدور ضمانتنامه از شركت هاي دانش بنيان مشخص شده است. با اين حال از زمان آغاز به كار صندوق نوآوري و شكوفايي تا عملياتي شدن برنامه هاي آن چند ماهي زمان لازم است.

وي گفت : معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در سال گذشته در حوزه تسهيلات فعاليت هايي انجام داده است.پيش از اين شركت هايي كه دانش بنيان بودند با توجه به نوع فعاليت و عملكردشان از طريق صندوق هاي پژوهش و فناوري و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران حمايت شدند.

***نياز به ضمانت نامه بيش از تسهيلات

دليري با اشاره به وجود خلاء در صدور ضمانت نامه هاي لازم شركت هاي دانش بنيان گفت: تصميم گرفتيم به جاي ارايه تسهيلات به شركت هاي دانش بنيان براي اينكه اين شركت ها در پي ضمانت نامه بروند، صندوق هاي پژوهش و فناوري را در زمينه صدور ضمانت نامه براي شركت هاي دانش بنيان فعال كنيم. به اين صورت مشكل بسياري از شركت هاي دانش بنيان رفع و امكان عرضه كالا به بازار براي آنها ايجاد خواهد شد.

معاون توسعه و منابع معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به اساسنامه مصوبه هيات وزيران در خصوص صندوق هاي پژوهش وفناوري غير دولتي كه بر اساس ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد شده بودند، اشاره كرد و افزود: از جمله اين صندوق ها، صندوق پژوهش فناوري غير دولتي فناوري هاي نوين است، در اساسنامه اين صندوق تكاليفي به اين صندوق ها داده شده است كه بتوانند به شركت هاي دانش بنيان هم تسهيلات بدهند، هم كمك كنند و هم ضمانت نامه صادر كنند.

وي با بيان اينكه بر اساس قانون تاسيس صندوق هاي پژوهش و فناوري،اختيار صدور ضمانت نامه توسط هيات وزيران به اين صندوق ها داده شده است، اظهار كرد: سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي مي توانند ضمانت نامه صندوق هاي پژوهش وفناوري را به عنوان ضمانت نامه پيش پرداخت يا ضمانت حسن انجام كار بپذيرند.

دليري گفت: معاونت علمي و فناوري با صندوق هاي پژوهش وفناوريي كه به اين مرحله رسيده اند، وارد مذاكره شده و تفاهم نامه اي به امضا رسانده است. براي مثال از اين صندوق هاي فعال مي توان به «صندوق پژوهش فناوري غير دولتي فناوري هاي نوين» و «صندوق پژوهش فناوري غير دولتي شريف» اشاره كرد.

دليري ياداور شد كه اين دو صندوق توانسته بودند نظر اغلب بانك ها، وزارتخانه ها و سازمان ها را جلب كنند تا ضمانت نامه شان را بپذيرند .ما نيز با اين دو صندوق تفاهم نامه هاي جداگانه اي به امضا رسانديم كه بر اساس اين تفاهم نامه اين صندوق ها بتوانند با پشتوانه منابع مالي كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اختيارشان قرار مي دهد، براي شركت هاي دانش بنيان ضمانت نامه صادر كنند.

***نبود منابع مالي و سرمايه در گردش؛ مشكل شركت هاي دانش بنيان

وي افزود : مقرر شده است كه هركدام از اين صندوق ها به مبلغ 100 ميليارد ريال و جمعا 200 ميليارد ريال ضمانت نامه صادر كنند. اگر بتوانيم به عنوان طرح پايلوت در اين زمينه موفقيت لازم را كسب كنيم اين امر را براي اين دو صندوق و ساير صندوق هاي پژوهش فناوري كشور توسعه خواهيم داد.

دليري يادآور شد كه عدم منابع مالي مناسب و سرمايه در گردش يكي از بزرگترين مشكلات شركت هاي دانش بنياني كه توانسته اند به مرحله تجاري سازي برسند . در اين زمينه حمايت صندوق هاي پژوهش و فناوري در صدور ضمانتنامه مي تواند مشكل شركت هاي دانش بنيان را برطرف كند و اين شركت ها قراردادهاي خود را منعقد كنند.

وي اظهار كرد: تا كنون با صدور ضمانت نامه از طريق صندوق فناوري هاي نوين براي شركت هاي دانش بنياني كه متقاضي ضمانت نامه بوده اند، با مبلغ 5/4 ميليارد تومان موافقت كرده ايم و كار وارد مرحله اجرايي شده است.

به گفته وي صندوق شريف نيز در حال تهيه فهرست شركت هاي دانش بنيان متقاضي است تا بعد از گرفتن تاييديه كارگروه تشخيص شركت ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ضمانت نامه مورد نيازشان را صادر كنند.

علمي(1)**9190**1581