نقش فرمانده از اولويت هاي مهم در مسيرتعالي معنوي نيروهاي مسلح است

تهران- ايرنا- معاون امور راهبردي و اشراف فرماندهي معظم كل قوا گفت: صداقت در گفتار و عمل، ايجاد باور و بصيرت و نقش فرماندهان از اولويت هاي مهم در مسير رشد و تعالي معنوي كاركنان نيروهاي مسلح است.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي ارتش جمهوري اسلامي، سردار سرلشگر پاسدار« مصطفي ايزدي» امروز چهارشنبه در ديدار با برخي اعضاي كميته هاي علمي و تبليغات و اطلاع رساني نخستين همايش تعالي معنوي كاركنان نيروهاي مسلح اين مطلب را بيان كرد.

سرلشكر ايزدي با اشاره به واژه «معنويت» كه به مفهوم حركت در يك فضاي توحيدي است، گفت: برخلاف ايدئولوژي ها و مكاتب غربي همچون ماركسيسم و اومانيسم كه مسير و مقصد تعالي انسان ها صرفا مادي و دنيا گرايانه است، در مكتب اسلام، تعالي معنوي مبتني بر بينشي است كه معتقد به حاكميت توحيد در جهان بوده و تاثير همه چيز را برمبناي اراده الهي ارزيابي مي كند.

وي افزود: بر اين اساس در اين ديدگاه معنويت يعني حركت بر مدار توحيد و اتصال به خداوند سبحان و طي طريق برمبناي آموزه هايي كه پيامبر اكرم (ص) و خاندان مطهر ايشان به ما آموخته اند.

سرلشكر ايزدي درادامه با اشاره به تعبير فرمانده معظم كل قوا كه فرمودند « نيروهاي مسلح در دنيا براي حفظ قدرت و برتري جويي ساخته شده اند؛ اما نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هدفشان الهي و ضد قدرت طلبي است»، گفت: افتخار ما اين است كه پيرو مكتب نوراني اسلام و راه امام حسين (ع) هستيم كه فرمود« من مرگ با عزت را به زندگي با ذلت ترجيح مي دهم».

سرلشگر ايزدي با اشاره به كلمه «شجره طيبه» كه در آيه 24 سوره ابراهيم (ع) آمده است گفت: منظور از شجره طيبه پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) هستند و جامعه و سازماني كه بخواهد رشد و تعالي معنوي داشته باشد بايد تنها در اين مسير حركت نمايد.

وي در ادامه به كلام نوراني امام راحل (ره) كه فرمودند «انقلاب ما انقلاب ارزشهاست» استناد كرد و گفت: راهبرد نيروهاي مسلح براي تحقق اهداف تعالي معنوي بايد نگاهي ارزش مدارانه و مبتني بر ارزش هاي ديني و الهي باشد و با اين نگاه است كه شخصيت هاي بزرگي مثل مالك اشتر و ياران و اصحاب امام حسين (ع) و در زمان ما شهيدان بابايي ها، باكري ها، صياد شيرازي ها، بروجردي ها و...تربيت يافته و به تعالي معنوي رسيدند.

معاون امور راهبردي و اشراف فرماندهي معظم كل قوا با بيان اين كه در مسير رسيدن به تعالي معنوي در نيروهاي مسلح، رسالت فرماندهي و عقيدتي - سياسي بسيار حساس و سنگين است؛ تصريح كرد: براي دستيابي به تعالي معنوي در نيروهاي مسلح ابتدا بايد تمام جهت گيري ها، مديريت ها، نظام سازي ها و فرهنگ سازماني مبتني بر نگاه نبوي و بينش معنوي باشد، همان نگاهي كه حضرت امام (ره) نيز به انسان و جامعه داشتند؛ يعني تاكيد بر معنويت، ايمان، صدق وصفاي باطني.

سرلشگر ايزدي افزود: در دوران دفاع مقدس كه يكي از بهترين الگوهاي تعالي معنوي است، مي بينيم انسانهايي حاضر شدند كه شايد سن كمي داشتند اما داراي روحيه اي معنوي و بينش الهي بودند و به تاسي از امام راحل (ره) كه فرمودند « احساس كنيد خدمتگزاريد؛ چرا كه انبياء چنين احساسي داشتند»؛ فرماندهان ما نيز چنين بينشي داشتند.

وي خاطرنشان كرد:امروز نيز براي تعالي معنوي در نيروهاي مسلح بايد صداقت، بصيرت و رشد و تعالي معنوي را در بين كاركنان و سازمان نهادينه كنيم چرا كه اگر صدق و معنويت باشد پيروزي هم حاصل خواهد شد.

معاون امور راهبردي و اشراف فرماندهي معظم كل قوا با ذكر خاطره اي از عمليات فتح مهران گفت: در اين عمليات ما نه نيروي كافي و نه امكانات و تجهيزات كافي داشتيم و فكر نمي كرديم بتوانيم مهران را آزاد نماييم، اما به واسطه صدق و ايمان بالايي كه فرماندهان و رزمندگان داشتند، نه تنها مهران بلكه دوبرابر وسعت آن منطقه را آزاد ساختيم و اين ممكن نبود مگر به واسطه عنايات الهي و صدق و ايمان راسخ رزمندگان اسلام لذا توجه به معنويت بايد به عنوان يك اصل اساسي در نيروهاي مسلح مدنظر قرار گيرد.

سرلشگر ايزدي در ادامه محورهايي از جمله صداقت، بصيرت، انگيزه صحيح، نقش فرماندهان، گفتمان سازي، فرهنگ سازي، ايجاد فضاي معنوي و انقلابي، الگوسازي با بهره گيري از اسطوره ها، شخصيت ها و فرماندهان دفاع مقدس را از جمله محورها و مباحثي دانست كه بايد به عنوان اولويت ها در راستاي تعالي معنوي كاركنان نيروهاي مسلح با جديت بيشتري مورد توجه قرار گيرد.

اجتمام**1478