تمامي نانوايي هاي پلدشت داراي پروانه كسب هستند

پلدشت، اروميه - ايرنا - فرماندار پلدشت گفت: تمامي نانوايي هاي اين شهرستان برابر ساماندهي صورت گرفته داراي پروانه كسب هستند.

جبار طالبي روز سه شنبه در جلسه آرد و نان پلدشت اظهار كرد: 80 نانوايي در سطح شهر و روستاهاي اين شهرستان در امر خدمات رساني به مرم فعاليت دارند.

وي تعداد نانوايي ها را متناسب با جمعيت فعلي شهرستان دانست و افزود: در وضعيت فعلي با 329 تن آرد تحويلي سرانه مصرفي براي هر فرد هفت كيلو و ۸۲۰ گرم است و در روستاهاي عشايري كه واحد نانوايي ندارند آرد خام توزيع مي شود.

فرماندار پلدشت عوامل تاثيرگذار در كيفيت نان اين شهرستان را نوع و درجه كيفيت گندم، بهداشت عمومي و مهارت نانوايان در زمينه درست عمل آوردن خمير عنوان كرد.

طالبي در اين جلسه از جوابگو بودن سهميه آرد تخصيصي به پلدشت جهت پخت نان مصرفي روزانه اهالي خبر داد و گفت: ولي لازم است با توجه به مرزي بودن منطقه، فعاليت گمرگ و بازارچه مرزي صنم بلاغي و تاثير آن بر افزايش مسافران داخلي و خارجي، تلقي نان به عنوان قوت غالب مردم منطقه كه اكثراً روستانشين هستند، وجود بخش مسافري در امر گردشگري از سواحل زيباي ارس بويژه در فصل بهار و تابستان، وجود كارگاه ها و شركت هاي فعال در سطح شهرستان به تبع آن افزايش نيروي انساني منطقه مقدار سهميه اختصاصي معقولانه افزايش يابد.

7128/۵۸۱

سرخط اخبار استان‌ها