عمليات اجرايي شهرك صنعتي شماره 2 ماكو از سر گرفته مي شود

اروميه - ايرنا - مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان غربي گفت: عمليات اجرايي شهرك صنعتي شماره 2 ماكو از سر گرفته مي شود.

صابر پرنيان روز سه شنبه در ديدار با مديرعامل منطقه آزاد تجاري ماكو افزود: در شمال آذربايجان غربي استقبال مناسبي از صنعت و توليد وجود دارد و در حال حاضر در شهرك صنعتي شماره 1 ماكو زميني براي واگذاري باقي نمانده است.

وي اضافه كرد: شهرك صنعتي شوط نيز با 52 هكتار مساحت آماده واگذاري مي باشد و اقدامات زيربنايي براي واگذاري آن انجام شده است.

وي اظهار كرد: با اين اقدامات، برق مورد نياز شهرك صنعتي شوط، تامين شده، عمليات خيابان كشي نيز به پايان رسيده و شبكه انتقال آب آن نيز 35 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

پرنيان افزود: با توجه به موقعيت خاص شهرك صنعتي شوط و قرارگيري در جاده ترانزيتي بازرگان استقبال خوبي از اين شهرك صورت مي گيرد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان غربي با اشاره به اينكه شهرك صنعتي پلدشت نيز از سال 87 داراي مصوبه اجرايي مي باشد گفت: به دليل مشكلات زيست محيطي احداث اين شهرك متوقف شده بود ولي با پيگيري هاي صورت گرفته در ماههاي گذشته و برگزاري جلسات متعدد با فرمانداري پلدشت و ادارات محيط زيست و منابع طبيعي مشكل ايجاد آن حل شده است و با تخصيص منابع مالي، عمليات اجرايي و خيابان كشي آن بزودي انجام مي شود.

وي با اشاره به اينكه شهرك صنعتي مشترك ايران و تركيه به عنوان اولين شهرك مشترك كشور محسوب مي شود افزود: احداث اين شهرك مجدداً در دستور كار قرار گرفته است كه در وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پيگيري است.

8137/581

سرخط اخبار استان‌ها