شهرستان سلماس باكمبود فضاي كتابخانه اي مواجه است

سلماس،اروميه ـ ايرنا ـ رئيس كتابخانه هاي عمومي سلماس اعلام كرد : اين شهرستان با كمبود فضاي كتابخانه اي رو به روست.

هادي درستي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : با افزايش جمعيت و همچنين توسعه شهر، نياز اساسي به افزايش تعداد كتابخانه هاي عمومي و فضاي كتابخانه اي در سطح شهرستان دارد.

وي اضافه كرد : در حال حاضر در شهرستان سلماس هشت كتابخانه نهادي و مشاركتي وجود دارد كه اين تعداد پاسخگوي نياز مردم اين شهرستان نمي باشد.

رئيس كتابخانه هاي عمومي سلماس خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش قشر دانشجو و دانش آموز اين شهرستان نياز اساسي به كتابخانه هاي مجهز و يك كتابخانه مركزي وجود دارد.

وي ياد آور شد : اميد است با مساعدت مسئولين اعتبار لازم براي ايجاد كتابخانه هاي عمومي تامين شود.

درستي با اشاره به افتتاح دو ايستگاه مطالعه طي دي ماه سال جاري در اين شهرستان گفت: ايستگاه هاي مطالعه يكي از بهترين روش هاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در شهر مي باشد.

وي افزود : ايستگاه هاي مطالعه براي دسترسي آسان به كتاب و همچنين آموزش و بالا بردن فرهنگ كتابخواني به گونه اي طراحي شده اند كه داراي كتاب هايي با حجم كم ولي مفيد و آموزش دهنده نسبت به وقتي كه فرد منتظر است يا در اتوبوس در فاصله اي كه طي مي كند مي تواند از اين كتابها استفاده نمايد.

وي همچنين از كليه مسئولين و ادارات خواست كه در ايجاد اين ايستگاهها همكاري لازم را با كتابخانه ها داشته باشند.

درستي اظهار كرد : با مساعدت كميته برنامه ريزي شهرستان سلماس، كتابخانه هاي عمومي روستايي اين شهرستان به سيستم گرمايشي تجهيز شده اند.

7127/583

سرخط اخبار استان‌ها