محاكمه امیرمحمد میردامادی در دادگاه انقلاب

تهران-ایرنا-وكیل مدافع« سید امیر محمد میردامادی» گفت : موكلم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی علیه امنیت كشورامروزچهارشنبه در دادگاه انقلاب محاكمه می شود.

گیتی پورفاضل روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا گفت كه میردامادی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاكمه خواهد شد.

به گفته پورفاضل، در كیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران، اتهام موكلم فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی علیه امنیت كشورعنوان شده است.

وی افزود:‌ دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهامات موكلم را ندارد چرا كه طبق قانون جرایم مطبوعاتی سیاسی باید در دادگاه كیفری استان و با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی شود.

امیر محمد میردامادی، شهریور ماه امسال هنگام ورود به كشور در فرودگاه امام خمینی (ره) بازداشت شد.

اجتمام(4)**9140**