امضای طومار برای رسیدگی به درخواستهای بازماندگان و  جنگ زدگان جنگ تحمیلی

تهران- ایرنا- شماری از بازماندگان و رزمندگان جنگ تحمیلی در صددند با امضای توماری از مسئولان بخواهند تا به درخواستهای آنان رسیدگی كنند.

هوشیار سلطانی فر از دست اندر كاران این طرح روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: بازماندگان جنگ تحمیلی، ضمن پاسداشت ارزش های آن دفاع مظلومانه، اعلام می دارند كه تاكنون خویشتن داری و بردباری رزمندگان، جنگ زدگان و دیگر آسیب دیدگان جنگ باعث شده تا مسؤولان امر در جبران بازماندگی ها و خسارات و تأمین نیازهای این جامعه بزرگ دچار قصور، غفلت و سهل انگاری شوند و صاحبان اصلی انقلاب را به فراموشی بسپارند.

وی با بیان اینكه این گروه تاكنون از مزایای قانونی لازم برخوردار نبوده اند، اضافه كرد: با یادآوری مطالبات كلی خود انتظار داریم تا دولتمردان و گردانندگان نهادهای ذیربط، رسیدگی به خواستهای حداقلی ما را در دستور كار قرار دهند و علاوه بر پذیرش رسمی آنها، یكایك مطالبات را تا پایان سال 92 برآورده سازند.

سلطانی فر ادامه داد: مستمری مصوب بابت جنگزدگی رسمی (از روز آغاز مهاجرت تا پس از پایان جنگ و تاریخی كه بازگشت مهاجران به شهرها، روستاها و مناطق جنگی رسما بلامانع اعلام شد) باید به خانواده های جنگ زده ای كه به هر علت از آن محروم بوده اند پرداخت شود.

وی اظهار داشت: هر جنگزده ای كه در مدت رسمی مهاجرت اجباری، به هر علتی و در هر جایی فوت كرده باشد، بازماندگان وی باید از حقوق و مزایای معادل شاهد برخوردار شوند.

به گفته سلطانی فر، هر یك از شهروندان جنگزده كه طی مدت رسمی جنگزدگی، به هر علتی و در هر جایی دچار سانحه منجر به معلولیت (نقص عضو) یا بیماری مزمن (سرطان و...) شده باشد، باید از حقوق و مزایای معادل جانباز برخوردار شود و در صورت فوت نیز بازماندگانش تحت پوشش معادل شاهد قرار گیرند.

وی ادامه داد: جنگزدگان بازگشته به مناطق جنگی سابق یا دیگر ساكنان آن مناطق و سایر شهروندان به هر علتی دچار سانحه یا آلودگی (شیمیایی و...) ناشی از تماس با آثار جنگی برجای مانده (سازه ها، آلات، ادوات و مهمات) شوند، خود یا بازماندگان آنان باید بدون قید و شرط از حقوق و مزایای معادل (شهید یا جانباز) برخوردار شوند.

سلطانی فر تصریح كرد: هر شهروند نظامی یا غیر نظامی كه به هر علتی متأثر یا ناشی از جنگ (در مناطق جنگی یا غیر جنگی) در زمان جنگ یا پس از آن فوت كرده یا ناپدید شده باشد، بازماندگانش باید از حقوق و مزایای معادل شاهد بهره مند شوند.

وی با بیان اینكه هر جنگزده ای (متولدان مدت مهاجرت رسمی یا قبل از آن) در هر سنی و به هر علتی دچار ازكارافتادگی یا عسرت شود باید از حقوق و مزایای كامل (معادل جانبازی) بهره مند شود، گفت: در صورت فوت این افراد خانواده باید از شرایط شاهد برخوردار شوند.

سلطانی فر با اشاره به اینكه مدت مهاجرت اجباری باید به سابقه بیمه یا خدمت جنگزدگان افزوده شود، اضافه كرد: در صورتی كه هر یك از آنان بازنشسته شده باشد، سهم بیمه پرداختی معادل آن مدت باید به وی باز پس داده یا افزوده خدمت وی بازخرید شود.

به گفته وی، كل هزینه خریداری یك دست كامل لوازم خانگی (با نرخ های امروز، برابر با 15 میلیون تومان) به عنوان غرامت جبرانی اثاث ازدست رفته طی جنگ، باید به هر خانواده جنگزده پرداخت شود و فرزندان ذكور جنگزدگان (فرزندان جنگزدگان متولد مدت مهاجرت اجباری یا پیش از آن) باید از خدمت اجباری سربازی معاف بشوند زیرا آنان سنگین ترین هزینه های كشور، انقلاب و جنگ را متقبل و متحمل شده اند و هیچگونه بدهی به ایران و انقلاب و نظام ندارند.

معافیت جنگزدگان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض،اختصاص درصد متناسبی از كرسی های عضویت شوراهای شهر در شهرهای جنگی بعنوان سهمیه ثابت جنگزدگان و ایثارگران بومی همان شهرها و تاسیس بنیاد آسیب دیدگان جنگ یا معاونتی با این مأموریت در بنیاد شهید برای رسیدگی به امور و حقوق جنگزدگان و دیگر افرادی كه پس از پایان جنگ دچار خسارات جانی و مالی ناشی از جنگ یا آثار آن شده اند از دیگر مواردی است كه سلطانی فر به آنها اشاره كرد.

وی افزود: درصد متناسبی از فرصت های شغلی و تسهیلات دولتی و بانكی و مجوزهای استان های جنگی سابق باید به ایثارگران و جنگزدگان و فرزندان آنان اختصاص یابد و به منظور برخورداری از امكانات، خدمات، معافیت ها و تخفیفات خاص، باید كارت شناسایی ویژه (همچون كارت های منزلت یا ایثار) برای همه جنگزدگان صادر شود.

استفاده جنگزدگان شاغل در دستگاه های دولتی و بخشهای وابسته، برای جبران مافات علمی از مرخصی باحقوق به منظور تحصیلات تكمیلی و برخورداری آنها برای جبران بازماندگی های تحصیلی از خدمات مدارس ایثارگران و تسهیلات كنكور (سهمیه ورودی دانشگاه) از دیگر مواردی است كه سلطانی فر آن را از حقوق جنگزدگان می داند.

وی توضیح داد: تعقیب قضایی و امنیتی فعالان مدنی حقوق بازماندگان جنگ تحمیلی با هر اتهام، بهانه و توجیه و بر پایه هر نوع بند، تبصره، ادله، شواهد و مستنداتی كه باشد قطعا پرونده سازی است و هیچگونه ارزش قضایی و حقوقی ندارد و انتساب هر عنوان افترای سیاسی، اعتقادی یا... به فعالان مذكور باطل است.

وی درباره مطالبات رزمندگان گفت: رزمندگان بسیجی و غیر بسیجی از نخستین روز اعزام با حضور در جبهه، صرف نظر از آن كه اكنون شاغل، بازنشسته یا بیكار باشند، باید از حقوق و مزایای حالت اشتغال به صورت مادام العمر برخوردار شوند و حقوق ایام ماسبق ایشان نیز بر پایه سال اجرای قانون (به روز) باید محاسبه و اعمال شود.

سلطانی فر كه خود از رزمندگان دوران دفاع مقدس است ، ادامه داد: همه رزمندگان بسیجی و غیر بسیجی، از تاریخ نخستین اعزام یا حضور در جبهه ها باید رایگان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند و این بیمه باید مادام العمر باشد و كل حق بیمه های پرداخت شده توسط ایشان از روز یادشده تاكنون، باز پس داده شود و در صورت فوت هر یك از رزمندگان، افراد تحت تكفل وی باید از شرایط معادل شاهد برخوردار شوند.

وی تاكید كرد: همه جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان یا جانبازانی كه گرفتار نقصان مدارك (صورت سانحه و...) هستند و تكمیل پرونده آنان به هر علت معطل است باید بدون كارشكنی و بهانه گیری و بی معطلی، تحت پوشش كامل بنیاد شهید قرار گیرند.

هر رزمنده ای در هر سنی و به هر علتی دچار ازكار افتادگی یا عسرت شود در صورتی كه تحت پوشش و رسیدگی مثبت بیمه ها نباشد باید از حقوق و مزایای كامل (معادل جانبازی) بهره مند شود.

وی همچنین یادآور شد: همه رزمندگان با هر مدت سابقه حضور در مناطق جنگی باید مادام العمر از خدمات درمانی و امكانات دارویی رایگان توسط یگان اعزام كننده برخوردار و از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف باشند.

وی افزود: بنیاد شهید باید به صورت هیأت امنایی اداره شود و امنای آن هر دو سال یك بار با رای همه ایثارگران (به ویژه رزمندگان) و خانواده های شاهد سراسر كشور یا نمایندگان آنان انتخاب و رییس بنیاد نیز با موافقت هیأت امنا تعیین و منصوب شود.

سلطانی فر گفت: به علت نارضایتی گسترده رزمندگان و گزارش های آنان مبنی بر وجود بی عدالتی در خدمات بنیاد شهید طی هشت سال گذشته، همه پرونده های مفتوحه جانبازی در مدت مذكور باید توسط هیأتی مستقل با اختیارات تام، بازنگری شود و سهام و مدیریت شركتها و مؤسسات اقتصادی متعلق به بنیاد شهید (در اختیار سازمان كوثر یا...) باید به ایثارگران و خانواده های شاهد واگذار شود.

وی در خاتمه اظها رداشت: تعقیب قضایی و امنیتی فعالان مدنی حقوق بازماندگان جنگ تحمیلی با هر اتهام، بهانه، توجیه و بر پایه هر نوع بند، تبصره، ادله، شواهد و مستنداتی كه باشد قطعا پرونده سازی است و هیچگونه ارزش قضایی و حقوقی ندارد و انتساب هر عنوان افترای سیاسی، اعتقادی یا... به فعالان مذكور باطل است.

اجتمام(4)1880 ** 1569