تهرن - ايرنا معاونان جديد روابط بين الملل، امور فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيشنهاد علي اكبر ولايتي رييس اين مركز و موافقت آيت الله هاشمي رفسنجاني منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،‌ مهدي نويد ادهم به عنوان معاون‌ پژوهش‌هاي امور فرهنگي و اجتماعي، عباس ملكي معاون پژوهش‌هاي روابط بين‌الملل و مجيد قاسمي به عنوان معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك منصوب شدند.

متن حكم اين افراد به ‌شرح زير است:جناب آقاي عباس ملكي

نظر به توانمندي‌ها و تجارب مفيد جناب‌عالي و با عنايت به اهميت روزافزون فعاليت‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام جناب‌عالي را به سمت معاونت پژوهش‌هاي روابط بين‌الملل اين مركز منصوب مي‌نمايم.

از خداوند سبحان توفيقات و عمل به وظيفه را براي شما و همكاران عزيز اين مركز مسئلت مي‌نمايم.

اكبر هاشمي رفسنجانيجناب آقاي دكتر نويد ادهم

نظر به توانمندي‌ها و تجارب مفيد جناب‌عالي و با عنايت به اهميت روزافزون فعاليت‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام جناب‌عالي را به سمت معاونت پژوهش‌هاي امور فرهنگي و اجتماعي اين مركز منصوب مي‌نمايم.

از خداوند سبحان توفيقات و عمل به وظيفه را براي شما و همكاران عزيز اين مركز مسئلت مي‌نمايم.

اكبر هاشمي رفسنجانيجناب آقاي مجيد قاسمي

نظر به توانمندي‌ها و تجارب مفيد جناب‌عالي و با عنايت به اهميت روزافزون فعاليت‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام جناب‌عالي را به سمت معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي اين مركز منصوب مي‌نمايم.

از خداوند سبحان توفيقات و عمل به وظيفه را براي شما و همكاران عزيز اين مركز مسئلت مي‌نمايم.

اكبر هاشمي رفسنجاني

سيام(2) 9012**1572