سمنان - ايرنا - در انتخابات مجمع عمومي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي در دانشگاه تربيت مدرس تهران 'علي ضيغمي' از اعضاي هيات علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه سمنان به عنوان عضو هيأت مديره انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي كشور انتخاب شد.

'علي ضيغمي' استاديار دانشگاه سمنان و تخصصش مهارت هاي زباني، ترجمه، رسانه، بيداري اسلامي، صرف و نهج البلاغه است.

وي تا پايان مهر امسال موفق به چاپ چندين مقاله در مجلات معتبر علمي پژوهشي به زبان عربي، تاليف چندين كتاب، داوري چندين مقاله علمي پژوهشي در مجلات مختلف عربي كشور و مديريت سه سايت داخلي و خارجي شده است.

معاونت گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه و تاليف سوالات آزمون مترجمي وزارت امور خارجه از ديگر سوابق كاري ضيغمي است.

گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه سمنان در مهر سال 1375 در دانشكده علوم انساني تاسيس و فعاليت خود را آغاز كرد.

دبير كميسيون انجمن هاي علمي ايران در اين مجمع به اهميت انجمن هاي علمي و نقش آنها در توليدات علمي و مديريت علمي كشور اشاره و خواستار ايجاد اتحاديه هايي علمي از چندين انجمن در داخل و خارج از كشور شد.

'مرتضي براري' انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي را يكي از انجمن هاي موفق دانست و گفت: مجله علمي پژوهشي آن جزء معدود مجلاتي است كه به موقع منتشر مي شود.ك/1

599/608

سرخط اخبار استان‌ها